Valkas pilsētas vecākajam Dāvim Abulam – 140

AbulsDavis novadnieku foto

Valkas pilsētas vecākais Dāvis Abuls dzimis 1878. gada 27. septembrī (pēc vecā stila 15. septembrī) Lejasdzērvēs 9 bērnu ģimenē. Tēvs Dāvids Abuls (1824-?) – lauksaimnieks, māte Marija (1844-?, dz. Stilbe).

Savu pirmo skolas izglītību ieguvis Trikātas draudzes skolā pie skolotāja Jēkaba Mūrnieka, kur mācījies kopā ar vēlāk Latvijā pazīstamiem vadošajiem darbiniekiem – Jāni Balodi, Robertu Dambīti, Kārli Gopersu, Pēteri Silenieku un citiem. Pēc draudzes skolas beigšanas Dāvis Abuls darbojies Rīgas politehnikuma fermā kā lauksaimniecības praktikants, kur blakus savam praktiskam darbam klausījies arī lekcijas. Vēlāk viņš, sākot ar 1898. gadu, apmēram 20 gadus darbojas Vecrauna, Ērģemes un Zoru muižās kā pārvaldnieks.

Pēc kara viņš atgriežas savā dzimtajā Trikātas pagastā, kur aktīvi iesaistās vietējā pašvaldības un sabiedriskajā dzīvē, bet 1925. gadā pārceļas uz dzīvi Valkā.

Dzīvodams Valkā viņš sāk darboties saimnieciskos pasākumos, uzņemoties Valkas krājaizdevu kases un Valkas piensaimnieku sabiedrības vadītāju pienākumus.

1934. gada 24. jūlijā iekšlietu ministrs V. Gulbis viņu ieceļ par Valkas pilsētas “galvu”. Ar lielu darba mīlestību un apbrīnojamu enerģiju viņš nostabilizē Valkas pilsētas finansiālo stāvokli. Dāvis Abuls daudz laika velta Valkas attīstības labā. Viņa laikā tiek pārbūvēta pilsētas elektriskā centrāle, paplašinātas dzirnavas, uzcelta pilsētas pirts, izbūvēts ugunsdzēsēju depo, uzsākta kanalizācijas tīkla un ielu izbūve utt. Tas viss panākts četros gados.

Par aktīvu darbību ne vien pilsētas saimnieciskajā, bet arī sabiedriskajā dzīvē, uzņemoties vairāku biedrību vadīšanu, Dāvis Abuls apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

1938. gadā Dāvis Abuls bijis A/S “Kūdra” (Rīga) padomes loceklis.

Vienlīdz darbojoties, viņš rakstījis arī presē par Valkas dzīvi.

Dāvis Abuls arestēts 1941. gada 20. jūnijā Trikātas pagasta Brutuļos, izsūtīts uz Kirovas apgabala Vjatlagu, kur 1942. gada 24. martā mirst.

Precējies 1912. gadā ar Mariju Elizabeti Markau (1888-?), bērni – Irene Eleonore (1919-1927), Jānis Tālivalds (1925).

Informāciju no novadpētniecības materiāliem sagatavoja:

Trikātas pagasta novadpētniece Inga Boškina