Sporta nozares dokumenti un nolikumi

SPORTA NOZARES DOKUMENTI

Datums Nosaukums Dokuments
27.09.2018. Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam

NOLIKUMS

1.pielikums (pieteikums)

2.pielikums (iesniegums)

 27.09.2018. Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem

NOLIKUMS

1.pielikums (veidlapa)

2.pielikums (vērtēšanas kritēriji balvai izglītībā)

 27.04.2017.

 Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru

NOLIKUMS 

SPORTA PASĀKUMU NOLIKUMI - 2020.GADS

Datums Pasākuma nosaukums Dokuments
 30.03.-27.04. Beverīnas novada izaicinājums NOTEIKUMI
22.02. Beverīnas novada zolītes turnīrs  NOLIKUMS
04.07. Beverīnas novada čempionāts volejbolā  NOLIKUMS
18.07. Makšķerēšanas sacensības "Cope Abulā", Brenguļos NOLIKUMS
08.08. Sporta diena Beverīnas novada svētkos ''Mēs - Tālivalža cilts''  NOLIKUMS
08.08. Makšķerēšanas sacensības "Cope Abulā", Trikātā NOLIKUMS
22.08. Ģimeņu sporta diena “Auto-Moto-Velo” tradīcijās NOLIKUMS
29.08. Vasaras sporta spēles "Atvadas vasarai", Brenguļos NOLIKUMS
10.10. Makšķerēšanas sacensības "Rudens cope Abulā", Brenguļos NOLIKUMS

SPORTA PASĀKUMU NOLIKUMI - 2019.GADS

Datums Pasākuma nosaukums Dokuments
28.12. Vecgada florbola turnīrs NOLIKUMS
06.12. Beverīnas novada sporta laureāts 2019 

NOLIKUMS

SARAKSTS

30.11. 9.sporta spēles “Brenguļu sporta meistars” NOLIKUMS
31.08. Sporta spēles “Atvadas vasarai 2019”, Brenguļi NOLIKUMS
10.08. Skrējiens “Tālivalža taka” Ķēniņa Tālivalža svētkos NOLIKUMS
25.05. „Auto-Moto-Velo” 30 gadu jubileja NOLIKUMS
12.05. Laivu pārgājiens “Jaunie-vecie Mērnieku laiki” NOLIKUMS
30.03. Beverīnas novada atklātais čempionāts novusā 2019 NOLIKUMS
09.03. Beverīnas novada volejbola turnīrā NOLIKUMS
23.02. Beverīnas novada zolītes čempionāts NOLIKUMS

SPORTA PASĀKUMU NOLIKUMI - 2018.GADS

Datums Pasākuma nosaukums Dokuments
15.12. Sporta spēles "Brenguļu sporta meistars 2018" NOLIKUMS
07.12. Beverīnas sporta laureāts 2018

NOLIKUMS

SARAKSTS

01.09. Sporta spēles “Atvadas vasarai” Brenguļos NOLIKUMS
11.08. spēka skrējienu "Tālivalža taka" (Trikātas 810 gadu svinībās) NOLIKUMS
26.05. Ģimeņu sporta diena „Auto-Moto-Velo 2018” NOLIKUMS

SPORTA PASĀKUMU NOLIKUMI - 2017.GADS

Datums Pasākuma nosaukums Dokuments
09.12.  Beverīnas sporta laureāts 2017 NOLIKUMS
26.08. Sporta spēles “Atvadas vasarai” Brenguļos  NOLIKUMS
26.08.  Krosmintona turnīrs „Atvadas vasarai 2017” NOLIKUMS
27.05. Sacensībām „Auto-Moto-Velo 2017”  Mūrmuižā NOLIKUMS

SPORTA PASĀKUMU NOLIKUMI - 2016.GADS

Datums Pasākuma nosaukums Dokuments
09.12. "Beverīnas novada sporta laureāts 2016"

NOLIKUMS

SARAKSTS