SC "Kaimiņi" telpu noma

 

Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi”

telpu nomas maksas izcenojumiem

Domes sēdes lēmuma datums un sēdes protokola –

Nr. 06.10.2016., nr. 13., 4. §

Mērvienība/ euro

Summa bez PVN euro

Piemērojams PVN

PVN

Ar PVN

Maksa pakalpojumu izcenojumi Informācijas, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā "Kaimiņi"

         

1.Universālā sporta zāles īre

         

1.1.visas zāles laukuma īre sporta pasākumam ( ieskaitot ģērbtuves)

1h

12.40

 

2.60

15.00

1.2.tablo izmantošana

1h

2.94

 

0.62

3.56

1.3. visas zāles laukuma īre skolēnu grupām (skolēna brīvlaiku nometņu laikā)

1h

7.44

 

1.56

9.00

2.Saunas īre

         

2.1. Saunas telpa pasākumam (neatkarīgi no personu skaita)

1h

23.39

 

4.91

28.30

2.2. Saunas telpa frizierim, manikīram u.c. pakalpojumiem

diena

8.82

 

1.85

10.67

3. Apspriežu telpas īre I stāvā

1h

11.49

 

2.41

13.90

nepārsniedzot:

 

45.96

 

9.64

55.60

4. Galerijas īre + bārs I stāvā

1h

10.29

 

2.16

12.45

nepārsniedzot:

 

41.16

 

8.64

49.80

5.Apspriežu telpas īre II stāvā

1h

15.97

 

3.35

19.32

nepārsniedzot:

 

63.88

 

13.40

77.28

Galda tenisa galda īre

2 h

3.31

   

4.00

Raketes īre

skaits

0.83

   

1.00