Beverīnas novada “Sporta laureāts 2020”

sports

Lai saņemtu Beverīnas novada pašvaldības atbalstu sportam, līdz 18. novembrim aicinām ikvienu sportistu iesniegt informāciju par izcīnītajiem sasniegumiem sportā.

Sportistam un/vai viņa trenerim, kurš pretendē uz Sporta laureāta titulu jāiesniedz iesniegums Beverīnas novada pašvaldības domei, iesniegumā norādot informāciju saskaņā ar Nolikumu “Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru”, kas pieejams pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv – Pašvaldība - Dokumenti - Citi dokumenti vai Kultūras centrā pie Madaras Krauzes vai Agijas Roķes.

Informāciju sagatavoja:

Kultūras centra vadītāja Agija Roķe