Saņem Latvijas simtgades sporta apbalvojumu

goda zīme

Sestdien, 1. decembrī Rīgā norisinājās Latvijas Sporta veterānu – Senioru savienības (LSVS) XXVIII atskaišu vēlēšanu konference. Tajā kā viens no balstiesīgajiem delegātiem bija arī Beverīnas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Aivars Grinbergs.

Šogad paiet 55 gadi, kopš notiek Sporta veterānu spēles Latvijā. Tās kļuvušas par masveida sacensību sistēmu. Šīgada sporta spēles bija ietvertas Latvijas Valsts simtgades programmā. Tās notika 29 sporta veidos 16 vecuma grupās. No 74 Latvijas pašvaldībām un deviņām ārvalstīm piedalījās 6000 dalībnieki.

Pēc konferences darba turpat Lielajā ģildē notika Latvijas Valsts simtgades un LSVS 55. Sporta spēļu noslēguma apbalvošana un simtgades izcilnieku godināšana, kā arī pašvaldību sporta darba aktīvistu apbalvošana.

Starp daudziem Latvijas izcilniekiem tika sveikts arī beverīnietis A.Grinbergs, kurš saņēma LSVS Goda zīmi, kas ir šīs sporta organizācijas augstākais apbalvojums - ar mērķi izteikt pateicību cilvēkiem par sportam veltītajiem gadiem, par ieguldījumu sporta attīstībā un propagandā, par aktīvu līdzdalību sporta dzīvē, par sasniegumiem sportā, gandarīt viņus par ilggadību sportā dažādās izpausmēs.

Bez tam Aivars saņēma arī 100-gades spēļu (55. Sporta spēļu) piemiņas medaļu un tikko kā ar LSVS gādību izdoto grāmatu “Ar sportu sirdī”, kurā divas lappuses ir atvēlētas Beverīnas novadam.

Ar sportu sirdī Aplieciba AivarsGrinbergs

Informāciju no avota www.lsvs.lv sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldība