Trikātas vīru vokālais ansamblis

viru vokalais ansamblis

No 2009. gada vīru vokālo ansambli vada Ēriks Derums. Ansamblī dzied vīri ne tikai no Trikātas, bet arī no Smiltenes, Strenčiem un Valmieras, tāpēc mēģinājumi bieži vien notiek arī brīvdienās. Ansamblī dzied 8 vīri. Ansamblis ar savām dziesmām kuplina pašdarbnieku koncertus Trikātā, piedalās koru sadziedāšanas koncertos Smiltenē, Cēsīs, Strenčos.

Nodarbības notiek sestdienās, vadītājs Eriks Derums (tālr. 26465266)

Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece

Kontakti: 64707257, 20364953