Jauktais koris "Trikāta"

Trikatas koris 2016gadaa

Trikātas koris ir viens no senākajiem koriem Latvijā (dibināts 1865.gadā)

No 2007.gada rudens kori vada diriģents Ēriks Derums.
Trikātas kora misija ir rūpēties par Latvijas tautas kultūras mantojuma saglabāšanu un iedzīvināšanu mūsdienu kultūrtelpā, turpināt kora dziedāšanas tradīcijas, kā arī radīt interesi par kora dziedāšanu novada iedzīvotājos.

Trikātas koris regulāri ir piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā un Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienas "Anniņās". 

Koris ir piedalījies:

 24.05.2014. dziedāšanas svētkos Vidrižos - komponista E.Melngaiļa 140 gadu jubilejas pasākumā.

 31.05.2014. Latviešu - igauņu dziesmu dienā Valkā "Cimzes kods", kas notika 2014.gada 31.maijā. 

13.07.2014. Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā Mežaparkā.

25.-28.06.2015.  VIII Ziemeļu – Baltijas valstu Dziesmu svētkos, Rīgā.

2015.gadā Burtnieku novada dziesmu svētkos "150 gadi kopš Dziesmu svētkiem Jēkabkalnā".

 2016.gadā Vidzemes un Latgales Dziesmu svētkos Alūksnē un J. Vītola mūzikas dienās Gaujienā.

 

Kora mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.00 (Trikātas kultūras namā)

Diriģenta Ērika Deruma tel. Nr. 26465266

Gaidām arī jaunus dalībniekus!

 

Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece

Kontakti: 64707257, 20364953