Spožs Etnomūzikas grupas "Vairogi" debijas koncerts

Lieldienu rīts ar pavasarīgo saulīti pulcēja interesentus no malu malām Trikātas kultūras nama lielajā zālē, lai klātienē redzētu un dzirdētu jaunās Etnomūzikas grupas Vairogi pirmo koncertu. Kultūras nama foajē apmeklētājus sagaidīja Labākā un smukākā latvju saimniece Zanda Žentiņa ar Tālivalža cepumiem . Lai arī pēdējos gados ir grūti lauku kultūras namiem piesaistīt apmeklētājus , šis nebija tas gadījums. Apmeklētāju skaits bija krietni pāri simtam un tie bija gan no pašas Trikātas , gan Brenguļiem , Kauguriem ,Strenčiem , Smiltenes , Valmieras , Cēsīm un Rīgas.
P3273155.JPG
Kā priekšvārds koncertam , izskanēja sirsnīgais senvēstures pētnieces Ingas Boškinas stāstījums par seno Tālavu, Beverīnu un ķēniņu Tālivaldi . Pēc tam jau uz skatuves , senajos arheoloģiskajos tērpos, kāpa jaunā Etno mūzikas grupa Vairogi. Jau ar pirmo Austošās saules dziesmu varēja sajust ,ka klausītāji dzīvo līdzi spēcīgajiem vārdiem un mūzikai , kas strāvoja no skatuves. Bet atskanot jau zināmajām dziesmām par Beverīnas dziedoni un Tālivalža dārgumiem , zālē atskanēja ovācijas un nerimstoši aplausi. Mūziķiem tas protams deva papildus spēku , jo nav labāka stimula par skatītāju atsaucību.
P3273160.JPG
Tālākā koncerta gaita jau bija uz viena viļņa ar klausītājiem un pat dažas provokatīvas dziesmas ar šoka elementiem tika saprastas pareizi un uzņemtas ar aplausiem. Mūziķu uzdevums ir ne vienmēr izdabāt klausītājam, pasniedzot mūziku tikai viņam vēlamā mērcē.
P3273170.JPG
Mākslas uzdevums ir arī provocēt un šokēt , tādējādi izraisot pārdomas un veidojot priekšstatus par to , ka ne viss ir gluži tā , kā piemēram stāsta oficiālie masu mēdiji . Diemžēl nodevība un kolabricionisms ir ikdienišķa parādība kā agrākos laikos tā arī tagad. Ar spēcīgiem latviešu labāko dzejnieku tekstiem grupa ir pievērsusi uzmanību latvju tautas likteņgaitām no senām dienām līdz mūsu laikiem. Lieldienu dziesmu atskaņojums noslēdza koncertu un skatītāju ovācijas un aplausi lika vairākkārtīgi mūziķiem atgriezties pie instrumentiem.
P3273172.JPG
Lielum lielais paldies visiem kas piedalījās un palīdzēja Etnogrupas Vairogi pirmā koncerta sagatavošanā un izvešanā tautās. Paldies par informatīvo atbalstu avīzei Ziemeļlatvija , Vidzemes TV un Latvijas Radio 2 ! Paldies Trikātas kultūras namam ,”aizkadra” epohālajai skatuves balsij – Harijam Upeniekam , labākajai Latvju saimniecei Zandai Žentiņai un deju kopai „ Dzieti”. ! Paldies Ex Līvam Guntaram Muceniekam un gaismotājam Jānim Šepteram !
P3273174.JPG
Pateicoties Jums Etno grupa Vairogi ir uzsākusi patstāvīgu ceļu Latvju mūzikas laukā !
Par nākotnes mērķiem runājot ,ir vēl daudz darāmā pie programmas pilnveidošanas , jo grupas skanējuma nodrošinājums ir tehniski sarežģīts un varbūt ne visās zālēs spēlējams , jo daudz kas ir atkarīgs gan no gaismas partitūras , gan apskaņošanas iespējām. Bet tuvākais uzdevums ir nenobeigtā projekta „Laika Vīra Pie Zīmes” izvešana tautās . Gatavojamies piedalīties arī Kēniņa Tālivalža svētkos Trikātā 2. jūlijā , kā arī jau ir vairāki piedāvājumi sadarbībā ar horeogrāfiem sagatavot tautas deju fonogrammas deju kolektīvu jaunradei ! Lai Top !
Rakstu sagatavoja
Ando Krūze
Foto autore: Sarmīte Kanašniece