Pasākumu plāns 2017. gadam

 JANVĀRIS FEBRUĀRIS  MARTS APRĪLIS 
Prezentacija1 001 FEBRUARIS MARTS APRILIS
MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS
MAIJS  JUNIJS  JULIJS   AUGUSTS
SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS