Šovakar Kauguru dejotājiem 50 gadu jubilejas koncerts!

Kauguru dejotajiem 50 FOTO

Jau 17.jūnijā notiks Kauguros dejotāju 50 gadu jubilejas koncerts “Šodien svētki, dejosim!”, kur uzstāsies – VPDK Mūri, JDK Trinītis, Kauguru pagasta deju kolektīvu bijušie dejotāji un seniori, kā arī vieskolektīvi no Naukšēniem un Rīgas.

Dejai Kauguros sākums ir 1967.gadā, kad kolektīvu izveidoja Ērika Klapere. Pirmos pastāvēšanas gados kolektīvs jau piedalījās vairākos Deju svētkos, gājienos, sadraudzības koncertos, kā arī deju skatēs, kurās ieguva augstāko pakāpju diplomus un goda rakstus. Tikai 1982.gadā izveidojās vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Šo piecdesmit gadu laikā deju kolektīviem ir bijuši vairāki vadītāji un koncertmeistari, dejojušas vairākas paaudzes un ģimenes ar bērniem. Kauguru pagasta deju kolektīvi savā koncertā izdejos mīļākās dejas, kas saglabātas viņu deju pūrā!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša