FOTO: AMANDA PAEGLE

Beverīnas novada uzņēmēju sapulce

BN uznemejusapulce 9okt2019