Digitālās akcija “Iepazīsti Beverīnas novadu” ir noslēgusies!

INSTAGRAM noslegums

Beverīnas novada Kultūras centrs, laikposmā no 1.februāra līdz 14.martam, aicina jautājumu un attēlu veidā iepazīt katru Beverīnas novada pagastu digitālās akcijas ietvaros “Iepazīsti Beverīnas novadu”. Digitālā akcija ir noslēgusies! Tā notika trīs kārtās. Katrā no tām bija 20 jautājumi par katru pagastu, uz kuriem vajadzēja sniegt atbildes. Paldies visiem, kuri piedalījās un iesūtīja atbildes! Izlozes kārtībā pie pārsteiguma balvām no SIA "R'Chocolate" tiek - Baiba Strauberga, Linda Akmentiņa, Ērika Fūrmane un Agra Lūse. Par balvu saņemšanu ar Jums sazināsies!

DIGITĀLĀS AKCIJAS PAREIZĀS ATBILDES PAR KATRU PAGASTU