Brenguļos notiks latviešu mūzikas koncerts “Zem viena jumta”

ZemVienaJumta24sept2020 Brenguli ml

24.septembra vakarā Brenguļu sākumskolas lielajā zālē notiks aizkustinošs koncerts, bezgala mājīgs un prieka pilns ceļojums latviešu mūzikā “Zem viena jumta” - aizkustinošs, bezgala mājīgs un prieka pilns ceļojums latviešu mūzikā kopā ar mūziķi un filozofu Andreju Grimmu (spēlējis "Autobuss debesīs", "Raxtu raxti" u.c.) un folkloras zinātāju Maru Ābeli.

Mūziķis Andrejs Grimms (ģitāra, vijole, melodika) un folkloriste Mare (mandolīna, balss, dūdas) atklās to, kādas līdzības slēpj krievu “Korobuška” un latviešu “Ai, jūs, rudzi”. Būs iespējams uzzināt to, kā “Melnās panteras” melodija ir dziedāta Amerikā, Krievijā un Izraēlā, un nokļuvusi pat līdz Latvijai,  kas kopīgs franču sieram ar mikseri, kāpēc austriešiem tik mīļš ir “Astrīdas valsis”, kā arī kādiem karaļiem un kāpēc ir sacerētas “gultas” un “trepju” mazurkas.

Izrādās, ar latvieša pasi un pārliecību, tepat apkārt dzīvo arī cilvēki, kuru izcelsme sakņojas tālumā, bet dzīve atvedusi šeit, bagātinot šīs zemes kultūrtelpu.

Koncertā skanēs ne tikai latviešu, bet arī krievu, baltkrievu, poļu, lietuviešu, igauņu, ukraiņu, pat lībiešu, ebreju, vācu, franču, tālo japāņu un brazīļu dziesmas un ritmi skan, modinot un aizmidzinot bērnus, pie tām draudzīgi dejo atšķirīgu uzskatu cilvēki, tās palīdzējušas un palīdz sadzīvot paaudzēm. Kaut arī tik dažādas izcelsmes, šīs melodijas veido to, ko pazīstam kā neatkārtojamo un raibo Latviju.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespējams iemēģināt roku mazāk vai vairāk zināmu vienkāršu tautas instrumentu spēlē – brazīļu kuikas, āfrikāņu kalimbas u.c., piedaloties mūzikas radīšanā.

Koncerta sākums – plkst. 18:00. Ieeja bez maksas! 

Informāciju sagatavoja:

Kultūras centra vadītāja Agija Roķe