Senioru deju grupa "Sapnis" – 15 gadi

damu dejugr foto

Senioru deju grupa "Sapnis" savu darbību sāka 2004.gada 8. oktobrī, sanākot kopā vairākām apņēmīgām dāmām, kas ārpus ierastās ikdienas vēlējās darīt mazliet vairāk. Lai iknedēļu pulcētos un būtu kustībā, kur līdz ar ierastām dāmu sarunām tika apgūti eju soļi pasākumu un svētku uzvedumiem. Šajā rudenī dāmu deju kolektīvs "Sapnis" no gadu uz gadu, visām vienojoties dejā, atzīmēja savu 15 gadu darbības jubileju.

Kā teic pati deju kolektīva prezidente Vija Večka: “Sen tas bija, viršu ziedu laikā, kad kopā sanācām un dejot uzsākām. Dalībniekus uzrunāja un ierosināja dejot Guna, un tā 2004.gadā savu darbību sāka deju grupa “Sapnis”. Visus gadus kolektīvu vada Liāna Ozoliņa, koncertmeistara pienākumus veic Ivars Ozoliņš. Nosaukums radies no jaunībā neīstenotiem sapņiem, jo tad jau nebija tādu retro deju dejotāju. Iesākumā dejoja 14 dejotāji, tai skaitā arī 3 kungi. Gadu garumā dāmas mainījās, kungi aizgāja, bet pamatsastāvs ir palicis. Izdejotas ļoti daudz un dažādas dejas, iepazītas Latvijas skaistākās vietas un izveidojusies draudzība ar daudziem kolektīviem visā Latvijā, pabūts arī ārzemēs. Dejotājas saista ne jau tikai dejošana, tā ir iespēja arī izrauties no ikdienas rutīnas, satikties, parunāties un kopā atpūsties. Un tā jau 15 gadus... Ne velti saka: Gadiem nav nozīmes!”

Svētki vienkopus pulcēja vairākus desmit deju vies-kolektīvus no visām Latvijas malām, pasākuma laikā katram kolektīvam bija iespēja izpildīt divas dejas, un vakara gaitā izskanēja arī saksofona un akordeona spēles priekšnesumi, kas priecēja svētku dalībniekus.

Kolektīvs līdz šim ir aktīvi piedalījies un iesaistījies visos pagasta pasākumos, kā arī koncertējot pa visu Latviju. Divas reizes gadā deju grupa organizē sadancošanas pasākumus Trikātā - februārī un jūlijā. Visbiežāk "Sapnis" koncertē pie draugu kolektīviem Valmierā, Alojā, Mazsalacā, Vijciemā, Naukšēnos, Rēzeknē un citur.

Lai arī svētki vienoja kopā cilvēkus, kas dejai ir nodevušies vairākus gadus, arī šajā pasākumā daudzos bija vērojams uztraukums. Kā izteicās paši dalībnieki-jebkura uzstāšanās ir uzstāšanās un tai ir jāizdodas labi.

Vērojot no malas var secināt, ka uztraukums notur emocijas dzīvas un patiesas. Jo tikai patiesiem esot mūs uztrauc lietas, kuras mums rūp un sniedz gandarījumu dvēselei. Lai raits solis kājām, enerģija garam un patīkamas sajūtas tālākiem deju uzvedumiem!

Fotogrāfijas no pasākuma: https://ej.uz/33z2

Foto: Beverīnas novada pašvaldība

Informāciju sagatavoja:

Kultūras centra vadītāja Agija Roķe

Trikātas kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece