Valsts svētku sarīkojumā tika pasniegti domes augstākie apbalvojumi

DSC 0511

Šogad, 17.novembrī, visi pulcējāmies Brenguļu zālē, lai pateiktos un godinātu cilvēkus, kas devuši lielu ieguldījumu sakopjot un veidojot vidi un infrastruktūru, popularizējot novada vārdu Latvijā un pasaulē, kā arī brīvprātīgi organizējot gan dažādu pasākumu aktivitātes novadā, gan veicot dažādus darbus pašvaldības rīkotajos pasākumos un norisēs. Ik viens no mums ir daļa Latvijas, kas veido Beverīnas novadu diženu. Tādu, par kuru mēs esam lepni.

Šogad mūsu starpā ir izvirzīti divi kandidāti Beverīnas novada pašvaldības augstākajam apbalvojumam “Beverīnas lepnums”.

Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un aktīvu radošo darbību, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu Beverīnas novada pašvaldības domes apbalvojumu “Beverīnas lepnums” saņēma Sandra Jansone. Sandra ir deju kolektīva “Dzieti” vadītāja un ļoti spēcīgs virzītājspēks kultūras dzīvē.

“Kamēr man ir, ko mīlēt, kamēr man ir, ko dot…” – tik vienkārši, bet aizkustinoši vārdi skan vienā no Beverīnas novada Brenguļu pagasta deju kolektīva “Dzieti” iemīļotām dejām, un šie vārdi ir arī kolektīva vadītājas Sandras devīze it visā – patiesa, sirds skaidra mīlestība pret dzīvi, sev tuvajiem, pret deju un saviem dejotājiem, pret latvisko kultūras un dabas bagātību.

Mūsu sabiebrībā ir izskanējis vairākkārt viena cilvēka vārds, kas vairākiem jau ir zināms. Šis cilvēks ir uzņēmīgs uzņēmējs, profesionālis savā darbības jomā un liels celtnieks savā dvēselē. Paldies Ģirtam Stabliniekampar ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.

Kā teic pats Ģirts: “Projekts “Ābelītes”, neplānoti ir kļuvis diezgan interesants ne tikai mums pašiem un dzīvokļu pircējiem, bet arī medijiem, investoriem, bankām, deputātiem un citiem. Tā kā šis projekts izrādās ir pirmais koka karkasu daudzdzīvokļu projekts Latvijā, par uzņēmu rezultātiem un tālākiem projektiem interese ir arī valsts mērogā. Doktorante no RTU teica, ka “Ābelītes” ir ļoti pārdomāts projekt un galvenais, tas būs A klases energoefektīvs.”

Beverīnas cilvēkos ir meklējamas vairākas personības ar pašaizliedzību, dāsnumu, aizrautību, nesavtīgumu, enerģiju, izturību, stiprumu vai dzīvesziņu. Sabiedrībā šie cilvēki tiek pamanīti un paldies, ka jūs mums esat!

Šogad apbalvojumam “Atzinības raksts” tika izvirzīti 6 kandidāti, kas tiešā mērā saistās ar Beverīnas novada sabiedrību un norisēm.

Paldies tika teikts Ingunai Vilkai par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu, kā arī Brenguļu sākumskolai veltītajiem 25 darba gadiem.

Mūsu starpā ir arī cilvēks, kas veic sociālo darbu un ir aktīva, lai ietu uz izvirzītajiem mērķiem, izrādot centību, atsaucību un iniciatīvu. Paldies tika teikts Olitai Pārupei par iedzīvotāju piesaisti pašvaldības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.

Apbalvojumu “Atzinības raksts” saņēma Raimonds Visendorfs par ieguldījumu Abula upes krasta laivu piestātnes būvprojekta darbā un personīgo iniciatīvu, lai Brenguļos neskartu vietu pārvērstu par vides objektu, papildinot tūrisma infrastruktūru un nodrošinot kultūras attīstību novadā.

Par ieguldījumu Beverīnas novada pašvaldības attīstībā un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu, kolektīva saliedēšanu un tolerantu darbu ar iedzīvotājiem apbalvojumu “Atzinības raksts” saņēma Egita Biša.

Par aktīvu darbību kultūras dzīvē un sabiedriskajā darbā, Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumu “Atzinības raksts” tika pasniegts Gunai Sēnei. Sabiedrībā Guna ir zināma, kā aktīva persona, kas vienmēr ir bijusi idejām bagāta, lai kultūras un sabiedrisko dzīvi papildinātu ar norisēm.

Paldies tika izteikts Kauguru pagasta, Mūrmuižas bibliotekārei Gundegai Lapiņai par ieguldījumu novadpētniecībā un Mūrmuižas Tautas universitātes vērtību saglabāšanā. Gundega ir cilvēks, kurā ir vērojama vēstures elpas degsme, viena no Beverīnas novada pašvaldības vēstures vērtību, faktu un norišu meklētājām un informācijas saglabātājām.

Mūsu vidū ir cilvēki no kuriem mēs varam mācīties, aizgūstot un paņemot labo. Svarīga ir paša cilvēka enerģija un māka atrast īsto pieeju katrai no lietām un norisēm.

Šogad Valsts svētku saviesīgajā pasākumā tika pasniegti 13 “Pateicības raksts” apbalvojumi.

Šā gada laikā novads ir ticis pie novērtēta vides infrastruktūras elementa. Šogad pār Abula upi tika izveidots gājēju tiltiņš, kas sekmē tūrisma attīstību novadā, nodrošinot saikni ar Valmieras pilsētu, veidojot sadarbības un kopējus tūrisma piedāvājumus – jaunu taku tīklu Valmiera-Brenguļi-Valmiera, kā arī nodrošinot vietējo iedzīvotāju veiksmīgu kustību plūsmu. Paldies par darbu pie laivu kanāla izbūves un apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma Jānis Fūrmanis par ieguldījumu tiltiņa izbūvē pār Abula upi pasākumam “Kino pedālis”. Paldies vārdi komandai, kas nāca talkā pie tiltiņa izbūves!

Beverīnas novadā neiztrūkst aktīvu, izpalīdzīgu un atsaucīgu jauniešu, kas ir nākuši palīgā novada kultūras un sporta norisēs. Izrādot no savas puses atsaucību un nebaidoties strādāt no agra rīta līdz vēlam vakaram. Beverīnas novada pašvaldība izteica paldies un apbalvojumu “Pateicības raksts” saņēma – Alisei Ievai Parfenkovai, Alisei Zariņai, Daigai Zariņai, Danielam Lānam, Karīnai Doņecai, Kristapam Skujiņam, Lailai Baltiņai, Laurim Ģirtam Lācim, Luīzei Martai Andrejsonei, Rovildam Deduškevičam, Līgai Ozolai uu Natālijai Terentjevai -– par iesaisti lielākajos novada kultūras un sporta pasākumos.

Paldies Trikātas kultūras nama jauktajam korim “Trikāta” un diriģentam Ērikam Derumam par muzikālo veltījumu valsts svētku saviesīgajā daļā. Vakaru papildināja arī IGO un Aivara Hermaņa koncertprogramma, pēc kuras sekoja balle ar grupu “Labamba”.

“Latviešu tauta! Vai tu jūti, ko nozīmē-būt vienotai? Gribēt ar vienu, ar vienu gribu, varēt ar vienu spēku, darīt un izdarīt ar vienu domu!” /K.Ulmanis/

Lai jūsos ir daudz spēka, daudz gribas un daudz labo domu, kas jūs padara par lepniem cilvēkiem, veidojot lepnu Beverīnu!

Fotogrāfijas no pasākuma: https://ej.uz/3rxx

Fotogrāfiju autore: Marija Melngārša

Informāciju sagatavoja: Kultūras centra vadītāja Agija Roķe