Tik, cik būs uguņu uz katra kalna, tik mēs arī dzīvosim - septembrī notiks ''Baltu vienības diena''

Baltuvieniba 22sept2019

“Tauta bez savas vēstures zināšanām ir kā bērns bez vecākiem, kuram var iestāstīt, ko vien grib. Kaut kas tāds ir noticis ar baltu tautām. Modernā vēsture tām ir nozagusi pirmdzimtības tiesības, līdz ar to laupot goda un cieņas pilnu stāvokli Eiropas attīstības vēsturē. Jāteic gan, ka vēl visai nesen godprātīgi zinātnieki, kalpodami patiesībai, atzina, ka baltu tautas ir vissenākās Eiropā.” (A. Kavacis “Baltu senvēsture”)

Lēnām, gadu tūkstošu gaitā Baltu tautas ir iznīkušas. No septiņām tautām, kuru sastāvā kopā bija 20 ciltis, vairs dzīvi palikuši esam mēs – vidusbalti, lietuvieši un latvieši. Arī mūsu skaits rūk. Ir grūti apzināties, ka esam izzūdošas tautas vēl dzīvie pārstāvji. Bet varbūt viss ir mūsu rokās, cik vēl ilgi mēs te dzīvosim kā baltu tautas?

Baltu vienības diena. Jau deviņpadsmit gadu ir pagājis kopš mēs svinam Baltu vienības dienu ar ugunskuru iedegšanu visur, kur mīt balti. 22. septembri Latvijas un Lietuvas Saeimas ir nozīmējušas par atceres dienu, par godu baltu apvienoto spēku uzvarai Saules kaujās pret Zobenbrāļu karaspēku 1236. gada 22. septembrī. Kaut arī tā bija viena kauja visā ordeņa krusta kara gājiena pret pagāniem baltu cilšu apdzīvotajās teritorijās, tas uzskatāmi parāda, ka apvienojoties, nevis šķeļoties, mēs esam spēks, kas spēj pastāvēt pret iekarotājiem un iznīcību.

Tikai vienotībā ir spēks! Šķeļoties mēs aizejam postā.

Šī diena simboliski vieno mūs un iedegtā uguns dod spēku un ticību mūsu spējai pastāvēt arī nākotnē!

Visi kopā savas saites ar lietuviešiem apliecināsim 22. septembrī Pekas un Trikātas pilskalnos aizdedzot ugunskurus plkst. 20:00. Kam nav iespējas atnākt – dedzied ugunskurus savos pakalnos kā apliecinājumu, ka vēl esam. Pulcēšanās abos pilskalnos jau no plkst. 19:30, lai precīzi astoņos iedegtu vienotības uguni.

Informāciju sagatavoja:

Tūrisma speciāliste Ilze Dauvarte