Baznīcu naktī Trikātā uzstājās koris “Skan” no Valmieras


baznicu nakts 7jun2019 Trikata FOTO

Baznīcu nakts koncertā, kas notika Trikātā 7. jūnijā, uzstājās valmierieši. Sākumā ar aizkustinošu vērienu izskanēja J.S.Baha tokāta un fūga re minorā ērģelnieces Līgas Ivānes priekšnesumā. Pēc draudzes mācītāja Edija Kalekaura uzrunas sekoja kora mūzikas programma. Daudzpusīgs, garīgi piesātināts un latvisks repertuārs Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu kora “Skan” sniegumā sagādāja neaizmirstamus mirkļus klausītājiem.

Caur mūsdienu komponistu mūzikas harmoniju, caur labā dikcijā izdziedātu tekstu, caur vēsturisku, tautisku un biblisku sižetu ainām ikviens bija aicināts atrast kādu atbildi uz dzīves jautājumiem. “Gaisma ir nākusi pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija bija kā tilts, kas vieno koncerta programmu ar Baznīcu nakts moto.

Sirsnīga pateicība dziedātājiem, kora mākslinieciskai vadītājai Irēnai Zelčai, diriģentei Lienei Zvirbulei un koncertmeistarei Līgai Ivānei! Paldies Beverīnas novada pašvaldībai un šoferim Raitim Skujiņam par autobusu māksliniekiem!

Attēlā jauniešu kora “Skan” uzstāšanās Trikātas baznīcā 07.06.2019.

Fotogrāfijas un raksta autors:

Trikātas baznīcas draudzes ērģelnieks Ivars Lūsis