Trikātas baznīca vērs durvis interesentiem Baznīcu naktī

Baznicu nakts Trikata 7jun2019 ML

Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 7. jūnijā. Jau šobrīd katrs ir aicināts iepazīties ar notikuma karti www.baznicunakts.lv . Bet, sākot ar 20. maiju, tiks publicēta Baznīcu nakts pasākumu programma.

Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau sesto reizi. Baznīcu nakti kopīgi rīko Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt notikuma īpašo skaistumu un nozīmi. Tā ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir nākusi pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu nakts moto un notikuma īpašās pievilcības avots. Baznīcu nakts aicina šo Gaismu piedzīvot - sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Tas ir aicinājums gan personīgi, gan kā kopienai pārdomāt un pieredzēt, cik svarīgi ir ar tuvāko dalīties tajā, kas Tev ir vērtīgs. Līdzās draudzības tēmai Baznīcu nakts veidotāji 2019. gadā aicina Latvijas draudzes apzināt ar draudzes vēsturi saistītos Latvijas Neatkarības kara jeb Brīvības cīņu notikumus un cilvēkus, kuri cīņā par Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan vēlākos laikos piepildīja Jēzus sacīto: “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem” (Jāņa 15:13).

Baznīcu nakts notikuma programmu ir plānots publicēt www.baznicunakts.lv, sākot no 20. maija. Tradicionāli notikuma programma ietver garīgās mūzikas koncertus, norises bērniem, lūgšanas, kā arī kopīgas sarunas pie draudzes sarūpēta cienasta. Plkst. 21.00 visās baznīcās ļaudis ir aicināti vienoties kopīgā Tēvreizes lūgšanā.

Piektdien, 7. jūnijā, daudzās vietās Latvijā atkal “Baznīcu nakts”. Arī Trikātas baznīca ver durvis draudzes locekļiem, aicinātiem mūziķiem, uzticamiem klausītājiem un sakrālās vēstures interesentiem. Plkst. 19.00 sākas koncerts, kurā uzstājas Vidzemes Augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris “Skan”. Kora mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelča, diriģente Liene Zvirbule, koncertmeistare un ērģelniece Līga Īvāne. Programmā galvenokārt latviešu komponistu dziesmas. Pēc koncerta Trikātas novadpētnieces Ingas Boškinas stāstījums un ekskursija pa Trikātas baznīcu un mācītājmuižu.

Informāciju sagatavoja:

Kultūras notikuma „Baznīcu nakts” komandas pārstāvis Jurģis Klotiņš

Informāciju papildināja: Trikātas ev.lut. draudzes priekšnieks Aivars Fūrmanis