Tikšanās ar grāmatas “Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē” autoru Valteru Grīviņu

V Grivins tiksanas 14mai2019 MuruBibl ML

Atkārtotā un papildinātā izdevumā izdevniecība “Apvārsnis” laidusi klajā Hermaņa Enzeliņa grāmatu “Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē”. Grāmatā liela vieta ir ierādīta Kauguru pagastam un tā vēsturei. Blakus vispārējam Kauguru un Mūrmuižas aprakstam, divās nodaļās autors īpaši atspoguļojis atsevišķus notikumus un cilvēkus Kauguru pagastā: Viena no tām pievēršas 17.gadsimta beigām, kad taisnību pret Kaugurmuižas nomnieku trīs reizes uz Zviedriju pie ķēniņa dodas meklēt no savām mājām izliktais Lejas Eniņu Krišjānis, bet otrā aplūkoti 1802. gada rudens Kauguru nemieru notikumi. Cieši ar Kauguru pagastu savijas arī nodaļa par Brāļu draudzēm.

 Aicinām visus interesentus, 14.maijā plkst. 17.30, Mūrmuižas bibliotēkā-informācijas centrā uz tikšanos ar grāmatas redaktoru Valteru Grīviņu, kurš pastāstīs par tām ziņām, kas skar konkrēti Kauguru pagasta vēsturi, bet milzīgā grāmatas apjoma dēļ tajā neiekļuva.

Grāmatas apjoms 809 lapas , ko būs iespēja arī iegādāties (izdevniecības cena: EUR 30,00). Papildu vērtību atkārtotajam izdevumam piešķir Valtera Grīviņa apkopotie un anotētie vēsturiskie un mūsdienu attēli, kartes, dokumenti, daudzi no kuriem tiek publicēti pirmo reizi. Galvenie attēlu avoti – Valmieras muzeja krājums un Valsts vēstures arhīva fondi. Taču plaši izmantoti arī citu atmiņas institūciju krājumu un privātkolekciju materiāli. Tāpat lasītājiem noderēs redaktora pievienotie komentāri un paskaidrojumi, kas ļaus saprast senos jēdzienus, mērvienības, vēsturisko kontekstu.

Informāciju sagatavoja:

Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra vadītāja Gundega Lapiņa