Veidosim izstādi kopā "Baltijas ceļam - 30"

2019.gadā, atzīmējot Baltijas ceļa 30.gadadienu, Beverīnas novada bibliotēkas aicina novada iedzīvotājus dalīties ar fotogrāfijām, publikācijām, atmiņu stāstījumiem par "Baltijas ceļu". Lūdzu, dalieties ar savu informāciju!

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada bibliotēku vadītājas