Atskats uz 2018. gadu Beverīnas novada kultūras dzīvē

BN svetki Murmuiza2018

Beverīnas novada kultūras dzīve 2018. gadā bija gan tradicionāla, gan daudzveidīga. Ikviens varēja atrast savai gaumei piemērotu aktivitāti, jo novadā gada laikā norisinājās vairāk nekā 100 dažādi kultūras, sporta un tūrisma pasākumi un aktivitātes.

Beverīnas novada Kultūras centrs ar citām pašvaldības nodaļām, struktūrvienībām un sadarbības partneriem pagājušajā gadā organizēja dažādus pasākumus ar mērķi radīt daudzpusīgu un kvalitatīvu kultūras, sporta un tūrisma piedāvājumu novadā. Šobrīd vēl nav izveidotas kvalitatīvas statistikas uzskaites metodes, taču ar nepārtrauktu darbu un sadarbību ir izveidota aptuvena statistika par iesaisti kultūras, sporta un tūrisma norisēs.

Gada laikā kultūras, sporta un tūrisma pasākumus kopā apmeklēja vairāk nekā 10 000 apmeklētāju. Beverīnas novadā 2018.gadā kopā bija 11 pašdarbnieku kolektīvi, kuros kopā darbojās 186 novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Mūrmuižā notika 9 Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbības, kuras gada laikā kopā apmeklēja aptuveni 300 personas. Sporta nozarē aktīvi darbojās 5 pulciņi jeb komandas, kurās ir 65 novada un tuvākās apkārtnes aktīvisti.

Savukārt tūrisma nozarē 2018. gadā darbojušies 29 tūrisma uzņēmumi, kas kopā piesaistījuši vairāk nekā 30 000 viesus. Lai gan skaitļi ir un paliek tikai skaitļi, augošais pasākumu un citu aktivitāšu apmeklētāju skaits norāda uz kopējo kultūras, sporta un tūrisma nozares attīstību.

2018.gadā notikuši arī vairāki pasākumi, kas radījuši interesi un piesaistījuši lielu apmeklētāju skaitu arī no tuvākās un tālākās apkārtnes. Tomātu svētki, ģimeņu sporta diena “Auto-Moto-Velo”, Ķēniņa Tālivalža svētki “Trikātai 810”, Baltā galdauta svētki un Beverīnas novada Dziesmu un deju svētku koncertuzvedums “Cauri laikiem Beverīnas novadā”, Beverīnas novada svētki un spēkratu parāde, Kinopedālis, Laivu pārgājiens, Valsts simtgades svinīgais sarīkojums un citi tradicionālie kultūras pasākumi – Lieldienas, Jāņu ielīgošana un Ziemassvētki.

Beverīnas novadā pagājušajā gadā tika demonstrētas 8 Latvijas simtgades kinofilmas, no kurām 1 tika demonstrēta arī brīvdabas kino. Novadā notika arī jaunizveidoti pasākumi, kā, piemēram, muzikāli literārs vēstījums “Iznes mani cauri mūžiem, bērnu popgrupu sadziedāšanās “Šis un tas, par šo un to”, jauno vokālistu konkurss “Tīnis 2018”, Laivu pārgājiens “Trikāta-Brenguļi”, vasaras saulgrieži Trikātas pilskalnā, Leģendu nakts Trikātas baznīcā, kā arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšanas pasākumi Trikātas un Kauguru kapos.

Gada laikā novadu apmeklējuši arī vairāki Latvijā pazīstami mākslinieki, kā Goran Gora, Baltie lāči, Normunds Rutulis, Līvi, Zaļā Galma Kapella, vīru kopa “Vilki”, Zeļļi, Trīs Tenori un Arturs Gruzdiņš.

Latvijas simtgades gads Beverīnas novadā aizvadīts spilgti un krāsaini sniedzot iespēju baudīt dažādus un ļoti īpašus kultūras, sporta un tūrisma piedāvājumus. Ar svaigu skatu par pagājušā gadā paveikto un ideju pilnām domām, Kultūras centra darbinieki aktīvi strādā pie 2019.gada kultūras, sporta un tūrisma dzīves norisēm Beverīnas novadā. Lielākie pasākumi 2019.gadā:

19.04. Lieldienas Beverīnas novadā

4.05. Baltā galdauta svētki

10.-11.05. Kinopedālis

12.05. Laivu pārgājiens “Trikāta-Brenguļi”

25.05. “Auto-Moto-Velo” 30.gadu jubilejas pasākums, Mūrmuižā

8.06. Beverīnas novada Dziesmu un deju svētku koncertuzvedums Trikātā

13.07. Beverīnas novada svētki un spēkratu parāde Brenguļos

10.08. Ķēniņa Tālivalža svētki, Trikātā

31.08. Tomātu svētki un sporta diena “Atvadas vasarai”, Brenguļos

17.11. Valsts svētku pasākums, Brenguļos

Fotogrāfija no 2018.gada jūlija pašvaldības fotoarhīva (foto: M.Melngārša)

Informāciju sagatavoja: Kultūras centra vadītāja Ieva Putniņa