Vidzemes bibliotēkās atvērs “Jūras Ābeci”

bibliokugis logo

Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” (Salacgrīva) sācis 28 Vidzemes bibliotēku apmeklējumu “Latvijas Valsts mežu” un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajai Vidzemes kultūras programmai, kas no septembra līdz pat Ziemassvētkiem noritēs ar devīzi “Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!”

Bibliokuģa komanda jūrniecības arodizglītības veicināšanai izvēlējusies novadu Gaismas pilis – bibliotēkas, lai deviņos tematiskajos lokos jauniešus uzrunātu izvēlēties ar jūrniecību saistītus arodus, mācības turpinot Rīgas jūrskolā, Liepājas Jūrniecības koledžā vai Latvijas Jūras akadēmijā. Visa pamatā tiks likta grāmata, lasīšana, zināšanas.

Tematisko loku “Visas upes plūst uz jūru” aptvertās bibliotēkas apņem visu Vidzemi. Braucienu loģistika izkārtota atbilstoši novadu ģeogrāfijai: “Ziemeļu stīga, kas Salacu skar” (Staicele, Mazsalaca, Rūjiena, Naukšēni), “Malēnijas lielais loks” (Ape, Liepna, Lejasciems, Cesvaine), “Piebalgas ūdensrozes” (Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Ērgļi), “Kur Lubāns viļņus veļ” (Ļaudona, Varakļāni, Lubāna), “Amatas krastos Rāmuļu takās” (Rāmuļi, Līgatne, Nītaure), “Ciemos Beverīnas zemē” (Kauguri, Burtnieki, Kocēni), “Kantrī dzimis Smiltenē!” (Smiltene, Strenči, Valka) un “Tur, kur Gauja, tur, kur Rauna” (Stalbe, Priekuļi, Rauna), “No Svētupes līdz Liepupei” (Pāle un Liepupe).

Kauguru pagasta bibliotēkā bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” atvērs “Jūras Ābeci” 29.novembrī plkst. 10:00.

Aicināti visi interesenti!

Informāciju sagatavoja: Žurnālists, vēsturnieks, filologs Gints Šīmanis

Informāciju papildināja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

jūras abece Kaugurubibl logo