Trikātā un Brenguļos notika Dzejas dienai veltīti pasākumi

rudens1

20. septembra rīta pusē Trikātas pamatskolas mazāko klašu skolēni un bērnudārza grupa atsaucās Trikātas pagasta bibliotēkas aicinājumam apmeklēt Dzejas dienai veltīto pasākumu – muzikāli literāru tikšanos ar mākslinieku, komponistu un grāmatas “Lielā ķeza” autoru Uldi Punkstiņu. Mākslinieks viesojās arī Brenguļu pagasta bibliotēkā, kur kopā bija sanākuši Brenguļu sākumskolas skolēni no 1. līdz 4. klasei.

Bērniem bija iespēja tikties ar grāmatas autoru, kurš ar atraktīvu dzejoļu lasījumu un dziesmu izpildījumu uzbūra stāstījumu par Vardulēna Vāka ceļojumu. Vienkāršie dzejoļi un jaukie grāmatas attēli lika aizdomāties par to, kā mēs uzvedamies dabā, vai vienmēr esam saudzīgi pret to?

Dzejoļu grāmata “Lielā ķeza” (Daigas Mickēvičas ilustrācijas), nošu burtnīca un CD, kurā ietvertās dziesmas iedziedājuši autors Uldis Punktiņš ar meitu Annu, tagad ir pieejami bibliotēkā. Paldies par jauko pasākumu!

Dzejasdiena2018 UldisPunkstinas Trikata Dzejas diena2018 visi Trikata

Fotogrāfiju autore: Sarmīte Kanašniece

Informāciju sagatavoja: Trikātas pagasta bibliotēkas vadītāja Inga Janīte