Aptaujas anketa jauniešiem projekta “Kopā, tālāk, plašāk!” ietvaros

AptaujaJauniesi projektsKopaTalakPlasak2021marts

Aicinām jauniešus, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, aizpildīt aptauju par jauniešu vajadzībām, vēlmēm, problēmām un dzīvi kā tādu!

Sniegtie vērtējumi ļaus mums kopīgi veidot jauniešiem atbilstošu un atbalstošu vidi mūsu pašvaldībās, lai turpmāk būtu vēl labāk!

Aptaujas saite: https://ej.uz/jauniesi_bbs

Aptaujas aizpildīšana aizņemt tikai 10-15 minūtes Jūsu laika.

Aptauja tiek īstenota projekta “Kopā, tālāk, plašāk!” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta nr. VP202/1.2-11.

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola