Jaunais gads jaunatnes jomā iesācies aktīvi

2019 03 12 15 52 57   IMG 0019

Priecē, ka starp mācībām un pulciņiem jauniešiem atrodas laiks tikties un gūt aizvien jaunu pieredzi. Lai gan Jaunatnes lietu speciāliste kopā ar aktīvākajiem Beverīnas jauniešiem regulāri apmeklē dažādas apmācības un pasākumus ārpus novada, tas netraucē jaunatnes pasākumus organizēt arī tepat uz vietas. Tikko martā notikušās neformālās apmācības „Ceļā uz sapņu profesiju” būs noderīgas 20 jauniešiem, meklējot darbu vasarā. Savukārt sportiskais pasākums „Volejbols ar ballīti” iedvesmos arī citus jauniešus pašiem rīkot savus pasākumus.

Skolēnu brīvlaika 11. un 12. martā jauniešu neformālajās apmācībās “Ceļā uz sapņu profesiju” Mūrmuižā piedalījās 20 Beverīnas novada jaunieši, kur tie apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas, saliedējās, radoši darbojās, dalījās gūtajā pieredzē un gāja pārgājienā. Galvenais apmācību mērķis – veicināt jauniešos prasmi izvērtēt un apzināties savas labās īpašības, mācīties tās pasniegt darba tirgū. Apmācību noslēgumā jaunieši gatavoja savu radošo CV. Nodarbības vadīja praktiskā radošuma trenere Vita Brakovska, kurai ir starptautiska pieredze radošas domāšanas rosināšanā un vairāk kā desmit gadu pieredze Latvijā, motivējot un izglītojot gan jauniešus, gan kolektīvus, gan uzņēmējus. Valmieras novada fonda Jauniešus lietu koordinatore Gundega Siliņa izglītoja jauniešus par veiksmīgu CV sagatavošanu. Pastāstīt par pieredzi profesijas izvēlē ciemos bija ieradušies Latvijas Reģionu Televīzijas „Re:TV” pārstāvji Reinis Bajors un Iveta Auniņa kā arī pirmās izlaušanās spēles Valmierā autors Mārcis Bogdanovs. Lai mazliet atpūtinātu galvu no nopietnajiem karjeras un darba jautājumiem, kopā ar darbmācības skolotāju Guntaru Purgali, jaunieši gatavoja putnu būrīšus. Noslēgumā jaunieši kopā ar Latvijas čempioni krosmintonā Santu Paegli devās izzināt Beverīnas novada meža takas.

Atskatoties atpakaļ, vēl pavisam nesen, 19. janvārī, notika jauniešu pašu organizētais pasākums “Volejbols ar ballīti”. Kopš pagājušā gada novembra jaunieši kopā Jaunatnes lietu speciālisti iepazina visus pasākuma organizēšanas posmus, sākot no idejas rašanās brīža līdz tās sekmīgai īstenošanai. Kopīgi tika izstrādāts scenārijs, gūta pieredze komandas darbā, kā arī dalītas atbildības un pienākumi (sarunājot telpas, mūzikas aparatūru, aicinot jauniešus organizēt komandas un pieteikties, gatavot pateicības medaļas dalībniekiem un vēl daudz citu sīku darbiņu). “Volejbols ar ballīti” notika trīs daļās: Volejbola sacensības, Baltijas šova grupas “Street Warriors” iedvesmojošais priekšnesums un ballītes daļa volejbola sacensību dalībniekiem. Organizēšanā iesaistījās vairāki jaunieši – kāds darīja to, kas patīk un sanāk vislabāk, kāds mācījās un guva jaunu pieredzi. Sacensībās piedalījās piecas Beverīnas novada jauniešu komandas. Pēc pasākuma kopā ar Jaunatnes lietu speciālisti jaunieši veica izvērtēšanu, diskutējot par lietām, kas izdevās un kas nākamajā reizē būtu jādara citādāk.

Ikdienā Jaunatnes lietu speciāliste strādā ar jauniešiem otrdienās Trikātā un ceturtdienās Mūrmuižā, kā arī citās vietās un laikos, iepriekš par to vienojoties. Jaunatnes lietās regulāri iesaistās ap 30 jaunieši 10 līdz 18 gadu vecumā. Iedvesmojošs ir fakts, ka iesaistīto jauniešu skaits ik mēnesi palielinās! Pie jaunatnes darbinieka jaunieši nāk ar savām idejām un vēlmēm – vai tas ir kino vakars vai jauniešu centra labiekārtošana, vai pieteikums projektu konkursam – un kopā tiek meklētas iespējas tās īstenot. Reizi mēnesī dažādās vietās notiek kopīga tikšanas “Iedvesmas karuselis”, kurā aicinām piedalīties visus Beverīnas jauniešus. Šajās reizēs ir uzaicinātas iedvesmojošas personas, lai kopā neformālā gaisotnē aprunātos par jauniešiem aktuālām tēmām. Informācija par jaunatnes lietām un pasākumiem tiek ievietota Beverīnas jauniešu Instagram un Facebook kontos, Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī drukātajos informācijas materiālos pie pagastu ziņojumu dēļiem un skolās.

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes lietu speciāliste Marika Daļecka