Beverīnas novada pašvaldības dienas kārtībā - jaunatnes joma

Beverina M Dalecka jaunatne2018Beverīnu novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Projekta ietvaros Beverīnas pašvaldība paaugstināja jaunatnes lietu speciālista kvalifikāciju un guva starptautisku pieredzes apmaiņu. Tāpat īstenoja praktiskas izmaiņas, lai pilnveidotu darba ar jaunatni sistēmu: no stratēģijas līdz ikdienas jauniešu pasākumu norisei visā novadā.

Projekts noris no 2016. gada. Katru gadu JSPA tajā iesaista 7 Latvijas pašvaldības. 2018. gada ietvaros iespēju iesaistīties projektā guva Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Pateicoties dalībai šajā projektā, redzu, ka manam bērnam būs labāka nākotne Beverīnas novadā. Projekta laikā uzzināju, ka ar jauniešiem var strādāt izmantojot starptautiskus un nacionālus projektus kā metodi darbā ar jauniešiem. Pašvaldībā kopumā daudz tika izdarīts, lai pilnveidotu darba ar jaunatni sistēmu: tika radīti labvēlīgāki darba apstākļi jaunatnes lietu speciālistam, tika mainīta darbības stratēģija, organizējot pasākumus jauniešiem visā novadā, nevis tikai jauniešu centrā,” rezultātus apkopo Ilze Ozola, Beverīnas novada jaunatnes lietu speciāliste.

Viņu papildina Egita Biša, Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore: “Ir veikts liels darbs, pētot un analizējot jauniešu situācijas novadā. Projekta ietvaros esam pilnīgi mainījuši pieeju darbam ar jauniešiem, un jau varam novērot, ka ir rezultāts. Jauniešu jomā līdz šim mocījāmies. Pēdējos 5-6 gadus bija tendence vairāk uz pieskatīšanu un interešu pulciņu nodrošināšanu. Iesaistījāmies projektā, jo gribējām redzēt, kā darbs ar jaunatni notiek citās pašvaldībās. Apkopojot veiktās izpētes un fokusgrupas rezultātus, sapratām, ka pavisam jāmaina pieeja. Kad jauniešiem tiek pasniegts viss gatavs, viņiem zūd interese. Šobrīd jaunatnes lietu speciālists strādā vairāk kā koordinators, kurš tiekas ar jauniešu grupām un strādā jau ar konkrētu mērķi. Ir svarīgi, lai iniciatīva nāk no pašiem jauniešiem.”

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās, tādēļ arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanas procesā. Informācija par iespējām tiks  publicēta www.jaunatne.gov.lv.

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Papildu informācijai:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Komunikācijas daļas vecākā referente

Kintija Bulava (tālr.: 67356247, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )