Aptauja novada jauniešiem

as 1

Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, ļoti aicinām Tevi aizpildīt šo anketu, lai varētu uzlabot jauniešiem piedāvātās iespējas Beverīnas novadā nākamajos gados. Šajā aptaujā nav pareizu vai nepareizu viedokļu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un vērtējums par mūsu pašvaldībā notiekošo!

Padod ziņu par šo anketu arī citiem jauniešiem, ko pazīsti, zini (brāļi, brālēni, māsas, māsīcas, klasesbiedri (bijušie, esošie), kursa biedri, draugi, draudzenes, u.tml.)! Tas palīdzēs iegūt iespējami vairāk viedokļu, kas kalpotu par pamatu dažādu ar jaunatni saistītu lēmumu pieņemšanai. Tavam viedoklim ir nozīme!

Informāciju sagatavoja: Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola