Projekta īstenošanas rezultātā Kauguru kultūras nama VPDK “Mūri” ir papildināti etnogrāfiskie tautas tērpu komplekti

publicitate foto ProjektsBarta

2019.gada sākumā biedrība "Kauguru pagasta attīstības biedrība" piedalījās biedrības "Lauku partnerība Ziemeļgauja" izsludinātajā LEADER projektu konkursa 4.kārtā ar projekta pieteikumu "Kultūrvēsturiskais mantojums 21.gadsimtā – etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK "Mūri", kas ar 10.06.2019. LAD lēmumu Nr. 19-09-AL12-A019.2203-000001 tika apstiprināts.

Projekta īstenošanas rezultātā Kauguru kultūras nama VPDK "Mūri" tika papildināti jau esošie Ziemeļvidzemes un Dienvidkurzemes, Bārtas, etnogrāfiskie tautas tērpu komplekti. To darināšanā tika izmantoti oriģināli jauninājumi un inovatīvi risinājumi. Piemēram, Bārtas zeķes tika adītas ar adāmmašīnu, kā arī villaines, krekli un sievu cepures tika darinātas, rakstus izšujot ar izšujamo mašīnu, tā saglabājot pareizu etnogrāfisko rakstu pēc Latvijas Vēstures muzeja materiāliem.

Lai papildinātu jau esošo Ziemeļvidzemes tautas tērpa komplektu, tika iegādāti 10 Alūksnes  brunči, 12 Vidzemes krekla saktas un 12 Vidzemes vīru īsie svārki. Dienvidkurzemes, Bārtas, tautas tērpa papildināšanai tika iegādāti – 5 Bārtas brunči un 5 izšūtie krekli, 2 burbuļsaktas, 12 villaines, 12 ņieburi, 12 sievu cepures un 12 rakstainās zeķes.

Kopējās projekta izmaksas ir 11660.19 EUR, no kuriem ELFLA publiskais finansējums ir 10494.17 EUR un Beverīnas novada pašvaldības līdzfinansējums 1166,06 EUR apmērā.

Fotogrāfija no SIA ‘’Rotu upe’’ 2020.gada foto arhīva

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Marija Melngārša

projektsBarta logo