FOTO: AMANDA PAEGLE

Beverīnas novadā notiks vokālie konkursi bērniem un jauniešiem

TINIS vk 27mar2020 afisa ML  
LAKSTIGALA vk 3apr2020 ml Calis2020 ml 24apr

PASĀKUMI TIEK ATCELTI (informācija publicēta - 13.03.2020.) Vokālo konkursu mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesei par muzikālo uzstāšanos, izpildot sev tīkamas un latviešu populāras komponistu dziesmas vai tautasdziesmas. Tā sekmējot bērnu māksliniecisko aktivitāšu attīstību un pilnveidošanu, līdz ar pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā. Tā ir iespēja veicināt gan skatuves, gan uzstāšanās mākslu savu muzikālo izpildījumu demonstrējot žūrijai un skatītājiem.

Vokālie konkursi Beverīnas novadā notiek jau vairākus gadus pēc kārtas, kuros bērniem un jauniešiem ir dota iespēja parādīt sevi kā vienu no labākajiem dziedātājiem savā vecuma grupā.

Arī šogad vokālie konkursi notiks marta un aprīļa mēnešos. Pirmais no tiem notiks 27. martā Kauguru kultūras namā, dalībai konkursā “Tīnis”, aicināti visi 5.-9.klašu skolēni.

Aprīļa sākumā visi aicināti tikties Brenguļos, kad norisināsies jauno vokālistu konkurss “Lakstīgala” 1.-4.klašu audzēkņiem, bet mēneša baigās – 24. aprīlī Trikātas kultūras namā norisināsies mazo vokālistu konkurss “Cālis”.

TĪNIS 2020 (NOLIKUMS un PIETEIKUMA ANKETA)

LAKSTĪGALA 2020 (NOLIKUMS un PIETEIKUMA ANKETA)

CĀLIS 2020 (NOLIKUMS UN PIETEIKUMA ANKETA)

Informāciju sagatavoja: Kultūras centra vadītāja Agija Roķe