FOTO: AMANDA PAEGLE

Deju kolektīvam “Abuls” - 35

Abulam35 29febr2020 ml

Par godu dejai Trikātā 29.februārī plkst. 17:00 sāksies Trikāta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Abuls” 35 gadu jubilejas koncerts “Solis laikā”, kur uzstāsies – VPDK “Abuls” un tā bijušo dejotāju sastāvs ar Zelta fonda un kolektīvā iemīļotām dejām, kā arī sadraudzības deju kolektīvi.

Ik gadu uzņēmīgākie un atraktīvākie trikātieši un ikviens dejas entuziasts dodas uz Trikātas kultūras namu, lai apgūtu un uzturētu dzīvas mūsu senču dejas tradīcijas – dejojot zem vienota karoga un nosaukuma. Kolektīvā ir dejojuši vairāk kā 100 dejotāji, kā arī repertuārā bijušas ne tikai latviešu autoru dejas, bet arī igauņu, lietuviešu, moldāvu un krievu tautas dejas.

Vēsturiski Trikātā dejo jau kopš 1948.gada, bet pēc vairāku gadu pārtraukuma, 1982. gada ziemā, Trikātā darbību uzsāka tautisko deju kolektīvs. Laika gaitā nomainījušās vairākas dejotāju paaudzes, bet tieši “Abuls” tika dibināts 1982. gadā, kā jauniešu deju kolektīvs, kad kolektīvu sāka vadīt jauna un enerģiska vadītāja Vēsma Valmiera (dz. Kažociņa).

Jau 1989.gadā notika nopietna gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem, jo konkurence republikā arvien palielinājās. Garantija bija tikai viena – rūpīgs un neatlaidīgs darbs mēģinājumos, ko “Abuls” godam paveica, lai piedalītos XX Vispārējos latviešu Dziesmu un X Deju svētkos 1990.gadā, Rīgā.

Pēc dažu gadu pārtraukuma, 1992.gadā, deju kolektīvs sāka apgūt vidējās paaudzes deju repertuāru, kā arī notika dejotāju paaudžu maiņa. Neatlaidīgums un trikātiešiem vien piemītošais lepnums liek dejotājiem katru gadu apgūt kaut ko jaunu!

Gaidot 1998. gada Dziesmu un deju svētkus, trikātieši apgūst divu programmu deju repertuāru. Uzvedumam „Solis laikā” dejas gatavo kopā ar Jērcēnu dejotājiem, kurus arī vada Vēsma Valmiera. Šajā koncertuzvedumā piedalās 90 labākie Latvijas deju kolektīvi.

Savos pastāvēšanas gados deju kolektīvam ir vairākkārt mainījušies vadītāji, līdz ar to arī darba stils un virziens, bet vadītājiem vienmēr piemitusi augsta meistarība, dzirkstošs optimisms un jauneklīgs gars. Šobrīd kolektīva iezīmīgākais raksturotājs laikam gan ir radošs gars un savas “sejas” meklējumi.

Deju kolektīva dejotāji ar nacionālajiem karogiem rokās, dziedot, dejojot un spēlējot, parāda savas tautas tradīcijas gan vairākos sadraudzības koncertos un sporta pasākumos, gan festivālos Latvijā, ārpus tās un Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. “Abuls” savā repertuārā iekļauj dažādu latviešu horeogrāfu radīta dejas.

Ielūkosimies abuliešu deju pūrā, lai izdejotu laiku!

Informāciju no avotiem publicēšanai sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša