Trikātas baznīcā notiks Ziemassvētku dievkalpojums

Zsv dievkalpojums 24dec2019

Arī šogad Trikātas ev.-lut. baznīcā notiks Ziemassvētku dievkalpojums – 24.decembrī plkst. 16:00, ko vadīs mācītājs Edijs Kalekaurs, muzikālo pavadījumu sniegs ērģeļniece Līga Īvāne, dziedās jauktais koris “Trikāta” (diriģents Ēriks Derums), kā arī Svētdienas skolas bērnu un skolotāju ansamblis.

Trikātas baznīcas pārstāvji pateicas ik vienam, kurš ir palīdzējis darbos, atbalstījis pasākumos un mūs apciemojis arī šogad. Sirsnīgu Paldies, sakām Beverīnas novada pašvaldībai, personīgi Mārim Zvirbulim, Egitai Bišai, Valdim Circenim un komandai, Agnim Ielītim ar ģimeni, Viesturam Ciguzim un palīgiem, Aināram Kaupem, Ingai Boškinai par baznīcas vēstures popularizēšanu, kā arī svētdienas skolas bērniem un viņu vecākiem.

Paldies, ziedotājiem par atbalstu mācītājmuižas krāsns restaurācijas projektam, līdz ar to projekts ir izdevis un darbi pabeigti!

Lai visiem miera pilni svētki, gaišas domas!

Lai mīlam un esam mīlēti, dodam un palīdzam!

Lai esam garā stipri, pārtikuši un veseli!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas baznīcas draudzes priekšsēdētājs Aivars Fūrmanis