Latvijas simtgade Beverīnas novadā

Latvijas simtgade logo

2018.gads ir Latvijas simtgades svinību gads, kas ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. Svētku programmas virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. Arī Beverīnas novads 2018.gadā plāno piedalīties valsts simtgades svinību atzīmēšanā.

Beverīnas novada pašvaldība šobrīd ir iesaistījusies divos valsts simtgades programmas projektos – “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” un “Simtgades zaļumballe”. Līdz 2018.gada novembrim visos trīs pagastos tiks rādītas Latvijas simtgades filmas, bet 11.augustā Trikātas 810 gadu jubilejas svinību ietvaros notiks arī viena no simtgades zaļumballēm. Nākamajā gadā norisināsies XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kuros piedalīsies arī Beverīnas novada pašdarbnieku kolektīvi.

Iesākot valsts simtgades atzīmēšanu, 2018.gada 20.janvārī Brenguļu sākumskolas lielajā zālē ikvienam interesentam būs iespēja noskatīties Latvijas simtgades dokumentālo filmu „Astoņas zvaigznes”. „Tas ir vēsturiski hronoloģisks pētījums par latviešu strēlnieku bataljoniem, to veidošanos un dalību Pirmā pasaules kara kaujās, par Latvijas Neatkarības kara cīņām līdz pat Krievijas Pilsoņu kara beigām, kad liela daļa strēlnieku atgriezās nesen dibinātā Latvijas valstī. Mājās.” (Nacionālais kino centrs 2017)

Nākamajā gadā sasaistē ar valsts simtgades atzīmēšanu Beverīnas novadā plānoti arī “Baltā galdauta svētki” un “Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības”, kā arī citi lielie pasākumi, piemēram, “Auto-Moto-Velo”, “Beverīnas novada svētki”, “Trikātai 810”un “Tomātu svētki”. Valsts simtās dzimšanas dienas ietvaros notiks arī dažādas citas aktivitātes, par kurām informācija sekos gada laikā.

Brenguļu kultūras pasākumu organizatore

Ieva Putniņa