Apskates objekti Beverīnas novadā un tūrisma akcija "Simtgades dārgumi''

Beverina turisms

Līdz 31.10.2017. norisināsies Valmieras TIC tūrisma akcija “Simtgades dārgumi”. Tās slēpņi ir izvietoti arī Beverīnas novada teritorijā.

Arī ārpus akcijas ir iespējams apskatīt Beverīnas novada tūrisma objektus. Lai uzzinātu vairāk par tūrisma objektiem novadā, katrā no pagastu centriem ir uzstādīti tūrisma stendi un pagastu pārvaldēs ir pieejami tūrisma ceļveži. Vidzemes TV sagatavots sižets - https://www.youtube.com/watch?v=W_pNJjmq2nk .