Trikātas draudze lūdz atbalstu ērģeļu restaurācijai

ergeles lapai

Pavisam nesen Trikātas evaņģēliski luteriskajā Sv. Jāņa baznīcā tika svinēta baznīcas ērģeļu 150 gadu jubileja. Lai gan instruments vēl joprojām veic savu uzdevumu, ņemot vērā ērģeļu ievērojamo vecumu, tām jau sen nepieciešama restaurācija.

Trikātas draudzes locekļi vairākkārtīgi mēģinājuši rast finansējumu ērģeļu restaurācijai, piedaloties projektu konkursos, tāpēc ar prieku saņēmām ziņu, ka šī gada 12.jūnijā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija apstiprinājusi “Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2017.gadam”, piešķirot finansējumu Trikātas luterāņu baznīcas ērģeļu restaurācijai EUR 4000 apjomā.

 Tomēr piešķirtais atbalsts nesedz visu restaurācijai nepieciešamo summu – vēl nepieciešams aptuveni EUR 700. Tāpēc vēršamies gan pie novada iedzīvotājiem, gan citur Latvijā un pasaulē dzīvojošiem novadniekiem ar lūgumu atbalstīt šī mūsu novadam svarīgā kultūras un vēstures priekšmeta restaurāciju.

Rekvizīti ziedojumu pārskaitīšanai:

Trikātas evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000411312

Adrese: “Mācītājmuiža”, Trikātas pag., Beverīnas novads, LV-4731

Banka: AS “Citadele banka”

Konts: LV69PARX0012720700001

Ērģeļu restaurācija Trikātas baznīcā noritēs no šā gada 1.septembra līdz 31.oktobrim, restaurācijas darbus veiks ērģeļu eksperts Mikus Dzenītis no SIA “Dzenītis: konsultācijas un restaurācija”.

Trikātas Sv. Jāņa baznīca ir vienīgā baznīca Beverīnas novadā. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, īpaša ar vairākiem tajā esošiem elementiem. Vispirms jau tie ir baznīcas griestu gleznojumi, kuros netipiski baznīcai attēlotas latvju zīmes, baznīcas altārglezna ir viena no retajām altārgleznām Latvijā, kurā attēlots dzīvs Kristus, bet mācītāja kancele ir saglabājusies no baznīcas ēkas, kas celta 1696.gadā. 1966.gadā Trikātas baznīcā filmē Kristīnes un Akmentiņa kāzu ainu filmā “Purva bridējs”, masu skatos piedalās arī Trikātas iedzīvotāji.

Trikātas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks

Aivars Fūrmanis