Noskaidrotas Beverīnas novada Lakstīgalas 2016!

 dsc0250
Aizvadītās nedēļas beigās, 08.aprīlī, Brenguļu sākumskolas zālē notika otrais Beverīnas novada 1.-4. klases skolēnu vokālais konkurss - koncerts “Lakstīgala 2016”. Ar lielu prieku jāsaka, ka novadā ir daudz dziedāt gribētāju. Konkursā piedalījās 13 solisti un 4 dueti, pārstāvot visu novadu.

Dalībnieki tika vērtēti pēc skatuviskā snieguma, priekšnesuma mākslinieciskās kvalitātes un tehniskā izpildījuma, skatuves tēla un vokālām prasmēm, dziesmas izvēles, atbilstoši vecumam.
Ar lielu prieku varam paziņot, ka:
“Lakstīgala 2016” soliste ir Annija Eglīte ar S. Skrūzmanes dziesmu “Četras vārnas”;
“Lakstīgala 2016” duets ir Annija Eglīte un Vendija Patrīcija Knopkina ar J. Švilpes dziesmu “Pieci mazi pingvīniņi”;
Skatītāju simpātiju balvu ieguva Alens Ralfs Gulbis ar
D. Rūtenbergas dziesmu “Naktī jūra neguļ”.
Lielu paldies sakām arī pārējiem konkursa dalībniekiem, viņu vecākiem un skolotājiem. Paldies pasākuma vadītājai Inetai Vanagai un žūrijas locekļiem – Aigai Blumbergai, Egitai Bišai, Ērikai Alksnei, Guntaram Aizupietim un Tomam Pētersonam.
Rezultātu tabula:

Nr.p.k.

Vārds, Uzvārds

Dziesmas nosaukums

Kopējais punktu skaits (max. 250 punkti)
SOLISTI

1.

Annija Eglīte

S. Skrūzmane

“Četras vārnas”

241

2.

Arta Straumīte

Ina Aizgale

“Ceļš uz skolu”

230

3.

Elīza Evelīna Pētersone

Jānis Lūsēns, Aspazija

“Ilgu zeme”

229

4.

Vendija Patrīcija Knopkina

Raimonds Pauls

“Mēmā dziesma”

228

5.

Alens Ralfs Gulbis

Daiga Rūtenberga

“Naktī jūra neguļ”

227

6.

Laura Lukstraupa

Uldis Marhilēvičs

“Iedomājies”

226

7.

Lūcija Dārta Švēde

Latv. t. dz.

“Sidrabiņa zīle dzied”

225

8.

Rendija Ziemane

Egons Valters, Marta Bārbele

“Baltā dvēsele”

221

9.

Samanta Sjarki

Māris Lasmanis,

Pēteris Brūvers

“Pilītes”

213

10.

Reds Šmits

K.Būmeistars, G.Račs

“Šķībi, greizi, nepareizi”

209

11.

Nikola Vītiņa

Alvis Altmanis

“Kā rūķītis konfektes stādija”

208

12.

Ruslana Maksimova

Raimonds Pauls, Guntars Račs

“Mieru, tikai mieru”

204

13.

Andra Evelīna Petrovska

Jānis Kaijaks

“Mīklas”

189

DUETI

1.

Vendija Patrīcija Knopkina un

Annija Eglīte

J. Švilpe

“Pieci mazi pingvīniņi”

246

2.

Annija Eglīte

un Kalvis Strods

Latv. t. dz.

Ziedi, ziedi rudzu vārpa

232

3.

Daiga Mežīte

un

Dārta Lūcija Švēde

Latv. t. dz.

“Labāk, ļaudis, padziedam”

228

4.

Rodrigo Brencis

un Augusts Zundāns

Lietuv. t. dz.

“Sen jau Piču neredzēju”

218

 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lelde Vilka
Brenguļu pagasta kultūras darbu organizatore