Skolēnu vokālais konkurss "Lakstīgala 2020" - ATCELTS

PASĀKUMS TIEK ATCELTS (informācija publicēta - 13.03.2020.)

NOLIKUMS un PIETEIKUMA ANKETA

LAKSTIGALA vk 3apr2020 ml