Muzikāli literāls vēstījums “Iznes mani cauri mūžiem” - ATCELTS

PASĀKUMS TIEK ATCELTS (informācija publicēta - 13.03.2020.)

Izmes mani caur muziem 14mar2020 DEPO