FOTO: INGEMĀRS VEKTERIS
FOTO: DIDZIS PUNĀNS
Beverīnas novada pašvaldības maksas pakalpojumi

Nr.p.k.  Pakalpojuma nosaukums  
1)  Kopēšana, datorizdruka, laminēšana, brošēšana, skenēšana un faksa izmantošana PIELIKUMS
2) Bibliotēku izcenojumi PIELIKUMS
3)

Par nomas maksām -Brenguļu pagasta "Avotkalnos",  Trikātas pagasta saieta namā "DEPO", Kauguru un Trikātas pagastos, kā arī informācijas, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā "Kaimiņi"

PIELIKUMS
4) Laulību ceremonijas un kapsētu pakalpojumi PIELIKUMS
5) Transporta un autogreidera izmantošana PIELIKUMS

IESNIEGUMA VEIDLAPAS

BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI

IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Nosaukums Pakalpojuma apraksts/saistītie dokumenti  Iesnieguma veidlapa
Iesniegums Beverīnas novada pašvaldībai VEIDLAPA
Iesniegums Beverīnas novada pašvaldības policijai

Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību un noteikumi par administratīvo atbildību

VEIDLAPA 
Iesniegums Beverīnas novada Bāriņtiesai SAITE VEIDLAPA
Iesniegums Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļai    
Sociālā dienesta pakalpojumi un iesniegums SAITE VEIDLAPA
Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi   VEIDLAPA

Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

VEIDLAPA
Ziņas anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu VEIDLAPA
VPVKAC sniegto pakalpojumu saraksts SAITE
Skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem SAITE VEIDLAPA
     

Šobrīd sadaļa "IESNIEGUMU VEIDALAPAS" ir izstrādes stadijā.

Drīzumā visi pakalpojumi un veidlapas būs elektroniski pieejamas!

Juridiskā nodaļa

 Nekustamo īpašumu speciālistiem Veids  Veidalapas forma  Pielikums
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu 
Pielikums nr. 1
 Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana  Iesniegums Pielikums nr. 2
 Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 3
 Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem
 Iesniegums Pielikums nr. 4
 Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
 Iesniegums Pielikums nr. 5
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
 Iesniegums Pielikums nr. 6
Zemes ierīcības projekta izstrāde Iesniegums

Sadalījuma skice

Pielikums nr. 7
  Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Iesniegums juridiskai personai

Iesniegums fiziskai personai

Pielikums juridiskai personai

Pielikums fiziskai personai

  Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Iesniegums Pielikums nr. 10

Klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

PAR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU (KAC) - BEVERĪNAS NOVADĀ

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) darbību Beverīnas  novadā uzsāka 2015. gada novembrī. VPVKAC mērķis un galvenais uzdevums ir valsts iestāžu pakalpojumu sniegšana tuvāk klientu dzīvesvietai.

Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731 (VPVKAC ir pieejams personām ar kustību traucējumiem).

(Atrašanās vieta - Trikātas pagasta pārvaldes 1.stāvā)

Amats Vārds, Uzvārds  Kontakti  Prombūtnes informācija
Klientu apkalpošanas centra speciāliste  Inese Krūmiņa

66954810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Klientu apkalpošanas centra speciāliste  Inga Janīte

66954810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
Otrdiena 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdiena 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdiena:  8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdiena 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Beverīnas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniedz informāciju un konsultē apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniedz konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi - pielikumā

Informējam, ka ir izveidota informācijas lapa par vienotajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem www.latvija.lv/pakalpojumucentri, kur ir pieejama informācija gan par pārstāvēto iestāžu un pašvaldību sniegto pakalpojumu klāstu, gan cita aktuāla informācija.

Ja vēlaties saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, apmeklējot Beverīnas novada VPVKAC, līdzi jāņem:

 1. Pase vai personas apliecība (eID),
 2. Personas apliecība (eID),  kurā ir aktivizēts e-paraksts -, ja plānojat izmantot e-pakalpojumus,
 3. Internetbankas pieejas kodi. -  atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Beverīnas novada Valsts un pašvaldības vienotajāklientu apkalpošanas centrā:

 • Sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Beverīnas novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • Sniedz informāciju par Beverīnas novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • Noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
 • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Beverīnas novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
 • Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Beverīnas novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem;

  

Valsts iestāžu pakalpojumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra– VPVKAC speciālisti katru darba dienu  pieņem iesniegumus VSAA pakalpojumiem, sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.  http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/e-pakalpojumi/e-iesniegums

VSAA speciālisti klātienē apmeklētājus  pieņem: Otrdienās no 9:00 – 12:30 13:00 - 16:00.

Valsts ieņēmumu dienestsVID speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās no 9:00-12:00 12:30-18:00, Otrdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00, Ceturtdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00.  https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālāwww.latvija.lv.

Valsts zemes dienests - VZD speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās                                      no 9:00 -12:00 13:00 -17:00.

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālāwww.latvija.lv.

Lauksaimniecības datu centrs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

Uzņēmumu reģistrs - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Nodarbinātības valsts aģentūra -  VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauku atbalsta dienests - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Attīstības finanšu institūcija Altum - Altum konsultanti klatienē apmeklētājus pieņem:                                                                                Piektdienās no 9:00 - 13:00.

Pieteikt savu laiku  uz Altum konsultācijām var Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., T. 27896585 .

Pakalpojumi

Kopš 2017.gada septembra Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā ir pieejama sadaļa “Pakalpojumi”. Divās sadaļās ir iespējams atrast vairākas iesnieguma veidlapas:

1) Juridiskā nodaļa:

 • Atteikums no pirmpirkuma tiesībām;
 • Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana;
 •  Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa;
 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem;
 •  Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšan vai maiņa;
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde;
 • Darījumi ar lauksaimniecības zemi;
 • Iesniegums koku ciršanai ārpus meža.

2) Kancelejas nodaļa:

 • Beverīnas novada pašvaldībai;
 • Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai;
 • Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi;
 • Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu.