Bāriņtiesa

DOKUMENTI

IESNIEGUMS

 Beverīnas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai

(Nākotnes ielā 2, Trikātas pagastā, Beverīnas novadā)

 Veidlapas forma  Uzziņai
 IESNIEGUMS

 Par Bāriņtiesu

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Amats Vārds, Uzvārds Kontakti Pieņemšanas laiki Prombūtnes informācija
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Sēne

20218072

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Brenguļos (O. 13:00-17:00; Pk. 08:00-12:00)

Mūrmuižā (O. 08:00-12:00; Pk. 13:00-16:00)

Trikātā (P. 13:00-18:00; T. 08:00-17:00)

 

Beverīnas novada pašvaldības maksas pakalpojumi

Nr.p.k.  Pakalpojuma nosaukums  
1)  Kopēšana, datorizdruka, laminēšana, brošēšana, skenēšana un faksa izmantošana PIELIKUMS
2)

Par nomas maksām -Brenguļu pagasta "Avotkalnos",  Trikātas pagasta saieta namā "DEPO", Kauguru un Trikātas pagastos, kā arī informācijas, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā "Kaimiņi"

PIELIKUMS
3) Laulību ceremonijas un kapsētu pakalpojumi PIELIKUMS
4) Transporta un autogreidera izmantošana PIELIKUMS
5)   PIELIKUMS
6)   PIELIKUMS

Juridiskā nodaļa

 Nekustamo īpašumu speciālistiem Veids  Veidalapas forma  Pielikums
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām

Iesniegums

Pirkuma līguma kopija, uzrādot oriģinālu 
Pielikums nr. 1
 Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana  Iesniegums Pielikums nr. 2
 Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa  Iesniegums Pielikums nr. 3
 Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem
 Iesniegums Pielikums nr. 4
 Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
 Iesniegums Pielikums nr. 5
 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa
 Iesniegums Pielikums nr. 6
Zemes ierīcības projekta izstrāde Iesniegums

Sadalījuma skice

Pielikums nr. 7
  Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Iesniegums juridiskai personai

Iesniegums fiziskai personai

Pielikums juridiskai personai

Pielikums fiziskai personai

  Iesniegums koku ciršanai ārpus meža Iesniegums Pielikums nr. 10

Kancelejas nodaļa

LIETVEDĪBAS PAKALPOJUMI

BIROJA TEHNIKAS PAKALPOJUMI

 

Printeris un faksa lietošanas izmaksas!

IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Iesniegums veids Veidlapas forma
Beverīnas novada pašvaldībai IESNIEGUMS
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai IESNIEGUMS
Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi IESNIEGUMS
Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu IESNIEGUMS

 KONTAKTINFORMĀCIJA 

 Amats  Vārds, Uzvārds  Kontakti  Prombūtnes informācija
 Pašvaldības sekretāre un kancelejas nodaļas vadītāja  Raimonda Cielēna  64281737, 20219358, 64220890 (fakss)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
Brenguļu pagasta pārvaldes lietvede   Biruta Zvirbule  64233422, 28633033, 64907600 (fakss)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
 Kauguru pagasta lietvede, kasiere  Oksana Fatejeva

64250791

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 
Trikātas pagasta pārvaldes lietvede, kasiere  Inese Krūmiņa   64707043, 20364932

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

PAR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU (KAC) - BEVERĪNAS NOVADĀ

UZZIŅAI

Valsts iestāžu pakalpojumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra– VPVKAC speciālisti katru darba dienu  pieņem iesniegumus VSAA pakalpojumiem, sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.  http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/e-pakalpojumi/e-iesniegums

VSAA speciālisti klātienē apmeklētājus  pieņem: Otrdienās no 9:00 – 12:30 13:00 - 16:00.

Valsts ieņēmumu dienests VID speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās no 9:00-12:00 12:30-18:00, Otrdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00, Ceturtdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00.  https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālāwww.latvija.lv.

Valsts zemes dienests - VZD speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās                                      no 9:00 -12:00 13:00 -17:00.

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālāwww.latvija.lv.

Lauksaimniecības datu centrs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

Uzņēmumu reģistrs - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Nodarbinātības valsts aģentūra -  VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauku atbalsta dienests - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Attīstības finanšu institūcija Altum - Altum konsultanti klatienē apmeklētājus pieņem:                                                                                Piektdienās no 9:00 - 13:00.

Pieteikt savu laiku  uz Altum konsultācijām var Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., T. 27896585

KONTAKTINFORMĀCIJA

 Amats  Vārds, Uzvārds Kontakti  Pieņemšanas laiki   Prombūtnes informācija
 Klientu apkalpošanas centra speciāliste  Inese Krūmiņa

64707043, 20364932

66954810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 P. 8:00-12:00; 13:00-18:00
O. 8:00-12:00; 13:00-17:00
T. 8:00-12:00; 13:00-17:00
C. 8:00-12:00; 13:00-17:00
P. 8:00-12:00; 13:00-16:00
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Inga Janīte

64707043, 20364932

66954810

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 P. 8:00-12:00; 13:00-18:00
O. 8:00-12:00; 13:00-17:00
T. 8:00-12:00; 13:00-17:00
C. 8:00-12:00; 13:00-17:00
P. 8:00-12:00; 13:00-16:00
 

Pašvaldības policija

DOKUMENTI

Saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā"

IESNIEGUMS

 Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšniecei  Veidlapas forma
IESNIEGUMS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Amats Vārds, Uzvārds Kontakti Pieņemšanas laiks Prombūtnes informācija
Pašvaldības policijas priekšniece Dace Šmite

26301447, 64220888

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Brenguļos (O. 13:00-16:00; Pk. 09:00-12:00)

Mūrmuižā (O. 09:00-12:00; Pk. 13:00-16:00)

Trikātā (C. 10:00-15:00)

(Pieņem katra mēneša 1. un 3.nedēļā) 

Sociālais dienests

JAUNUMI

PAR SOCIĀLO DIENESTU BEVERĪNAS NOVADĀ

Informācija tiek sagatavota!

DOKUMENTI

Saistošie noteikumi "Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā"

PALĪDZĪBA UN ATBALSTS

Informācija tiek sagatavota!

IESNIEGUMS

Veidlapas forma

Veidlapas forma Uzziņai
 Beverīnas novada pašvaldības Sociālajam dienestam IESNIEGUMS Sociālā palīdzība

 KONTAKTINFORMĀCIJA

 Amats  Vārds, Uzvārds Kontakti  Pieņemšanas laiki Prombūtnes informācija 
Sociālā dienesta vadītāja un sociālā darbiniece Kauguru pagastā Ginta Pikšēna

64220887

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

P. 9:00-12:00; 13:00-18:00

T. 14:00-17:00

 
Sociālā darbiniece Brenguļu pagastā  Austra Blīgzna-Vīķe

64233421

 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

P. 9:00-12:00; 13:00-18:00

T. 14:00-17:00

 
Sociālā darbiniece Trikātas pagastā   Inga Čama

64729243

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

P. 9:00-12:00; 13:00-18:00

T. 14:00-17:00

 
Sociālā darbiniece Olita Pārupe

64233421

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

P. 9:00-12:00; 13:00-18:00

T. 14:00-17:00

Pakalpojumi

Kopš 2017.gada septembra Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā ir pieejama sadaļa “Pakalpojumi”. Divās sadaļās ir iespējams atrast vairākas iesnieguma veidlapas:

1) Juridiskā nodaļa:

 • Atteikums no pirmpirkuma tiesībām;
 • Beverīnas novada pašvaldībai piederošā vai piekrītošā nekustamā īpašuma (zemes) iznomāšana;
 •  Adreses vai nosaukuma piešķiršana, vai maiņa;
 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas, un apbūves noteikumiem;
 •  Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam;
 • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšan vai maiņa;
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde;
 • Darījumi ar lauksaimniecības zemi;
 • Iesniegums koku ciršanai ārpus meža.

2) Kancelejas nodaļa:

 • Beverīnas novada pašvaldībai;
 • Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai;
 • Pieprasījums izziņas izsniegšanai par deklarēto dzīvesvietas adresi;
 • Ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu.

Sadaļa “Pakalpojumi” ir izstrādes procesā, informācija tiek sagatavota un tiks pievienota pakāpeniski!