Mūrmuižas Tautas universitāte oktobrī!

MTU

29. mācību gads 1. (198.) nodarbība

Sestdien, 1. oktobrī sākam jauno mācību gadu ar braucienu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku!

Aicinām ekskursijā piedalīties uzticamos Mūrmuižas Tautas universitātes apmeklētājus.

P.S. Neskatoties uz to, ka reiz jau interesenti pierakstījās uz šo braucienu, lūdzu, vēlreiz ienākt Mūrmuižas bibliotēkā un apstiprināt savu dalību, lai varētu precizēt nepieciešamo vietu skaitu autobusā - izbraucam pirms plkst. 9:00, bet ekskursija pa LNB ir ieplānota  no plkst. 12:00.

Mūrmuižas bibliotēkas vadītāja

Gundega Lapiņa