Biedrības “Labāka Rītdiena” redzējums par 2017.gadu

     logo labāka rītdiena

     Atskatoties uz iepriekšējā gadā paveikto, projektu ir bijis pietiekami daudz. Biedrība savu darbu turpinās. Vēlos pateikt paldies Kauguru pagasta iedzīvotājiem par atbalstu ekspozīcijas izveidošanā.

      Šajā gadā plānots ir turpināt strādāt ar sociāli mazāk aizsargātām cilvēku grupām, palīdzēt vientuļajiem senioriem, trūcīgām un riska grupas ģimenēm, kā arī bērniem un jauniešiem. Tāpat turpināsim sadarboties ar institūcijām un sociālajiem dienestiem.

    Ir aktuāli turpināt uzsākto darbību dienas centrā, organizējot dažādas izklaides, izglītojošus un sporta pasākumus, seminārus un radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem. Plānots izveidot dienas centrā virtuves daļu, lai varētu izglītot iedzīvotājus par veselīgu uzturu, kur kopā varēsim arī gatavot un izzināt jaunas receptes. It īpaši iesaistot bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs.

      Marta mēnesī tiks atvērts arī dienas centrs Trikātā. Tur būs iespēja apmeklēt dažādas radošās darbnīcas, seminārus, u.c. nodarbības.

    Turpināsim piedalīties dažādos projektos, lai varētu organizēt dažādas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, lai veicinātu biedrības un pašvaldības sadarbību. Sadarbojoties ar pašvaldību un iesaistot šajās aktivitātes novada iedzīvotājus, gatavosim instalācijas un rotājumus svētkiem. Uzsāksim sadarbību ar citām novada nevalstiskajām organizācijām.

      Plānots nodibināt fondu “Labāka Rītdiena”, iesaistot uzņēmējus un privātpersonas. Pie mums var vērsties jebkurš novada iedzīvotājs, kurš ir nonācis grūtībās, kopīgiem spēkiem risināsim un palīdzēsim (pārtikas pakas, apģērbs, juridiski jautājumi u.c.).

Uz sadarbību!

Biedrības “Labāka Rītdiena”

        vadītāja Evija Jēkabsone