Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” Mūrmuižā

LNB izstadeMurmuiza marts

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības izveidotā ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” no 27.februāra līdz 11.martam būs apskatāma “Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības.

 

Bibliotēkas Latvijā 18. un 19. gadsimtā nereti sākās no viena grāmatu plaukta, un, piesaistot arvien vairāk interesentu, veicināja nācijas apziņas nobriešanu, kļuva par nozīmīgu posmu izglītotas, pilsoniskas, demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Tāpēc bibliotēkas var saukt par vietām, kas palīdzēja izaugt Latvijai kā valstij.

Taču vispirms bibliotēka ir sākusies ar kāda aktīva un zināšanu alkstošu cilvēka darbošanos, ar personību, kuras devums Latvijas vēsturē neaprobežojas ar vietējās bibliotēkas dibināšanu. Starp šādām personībām minami Baumaņu Kārlis, Augusts Deglavs, Augusts Dombrovskis, Jānis Kārkliņš, Jānis Misiņš, Krišjānis Valdemārs un citi sava laika ievērojami latvieši. Pie Kauguru bibliotēkas biedrības dibināšanas 1897.gadā ievērojama loma bijusi lauksaimniekam un vēstures pētniekam Hermanim Endzeliņam.

Izstāde nevairās atsegt arī sāpīgas vēsturiskas epizodes, kad dažādas svešvaras, baidoties no grāmatu spēka, ir revidējušas un nīcinājušas bibliotēku krājumus. Tādējādi izstāde aicina novērtēt bibliotēku nozīmi laikmetu griežos un arīdzan mūsdienās, un atbalstīt to izaugsmi, lai tās kļūtu par saturā un iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.

Izstādē ietverti stāsti par Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku, Alsviķu bibliotēku, Beverīnas novada Mūrmuižas un Kauguru pagasta bibliotēkām, Dobeles novada Centrālo bibliotēku, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Jūrmalas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēku, Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēku, Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēku, Limbažu Galveno bibliotēku, Gulbenes novada Tirzas pagasta bibliotēku, Salacgrīvas novada bibliotēku, Ventspils bibliotēku.

Izstādes ietvaros klajā nācis arī katalogs „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”, kurā vienkopus redzami izstādē atspoguļotie stāsti par 12 Latvijas bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas vēsturē. Izstāde un katalogs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes un ziedotāju atbalstu, kā arī izstādē iesaistīto bibliotēku pašvaldību līdzfinansējumu.

Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” no 27.februāra līdz 11.martam būs apskatāma “Pagastmājā”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā Beverīnas novada pašvaldības darba laikā vai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 64228082.

Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā, 3.martā plkst. 14:00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone stāstīs par izstādē ietverto bibliotēku aizsākumiem, kuru dibināšanā liela nozīme bija tā laika ievērojamām Latvijas personībām. Karina Pētersona ir bijusi Kultūras ministre un Atbalsta biedrības Uzticības padomes priekšsēdētāja, Ordeņu kapitula kanclere un pasniedzēja. Pēc Karinas Pētersones stāstījums tiks papildināts ar informāciju par Kauguru bibliotēkas biedrību un tās attīstību Latvijas kontekstā.

Informāciju sagatavoja: LNB Atbalsts biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Ozola

Informāciju papildināja: Beverīnas novada pašvaldības Kultūras centra vadītāja Ieva Putniņa