Izsaki savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 20.decembrim!


iedz aptaujas logo

Vēl joprojām izstrādes procesā ir integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam, kas aptver visas svarīgākās novada dzīves jomas. Aptauja novada iedzīvotājiem (anketa WORD dokumenta formātā) ir orientēta uz mājsaimniecību, t.i., uz ģimeni, kas lieto kopīgas telpas (arī zemes īpašumu, ja tāds ir) un izmanto kopīgu mājas saimniecību. Bet novada uzņēmēju aptaujas ir mērķis noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Beverīnas novadā. Novada pašvaldībai ir svarīgi zināt, kā jūtās, ko domā un plāno novada uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat novada attīstības pamatkapitālu.

Aptaujas anketas aizpildīšanai būs nepieciešama 15-30 min, bet iegūtā informācija palīdzēs attīstīt novadu. Anketa ir anonīma un tās saturs tiks iekļauts tikai visu anketu apkopotā veidā Attīstības programmas attiecīgajā sadaļā. Pievienoto WORD dokumentu var izdrukāt, aizpildīt un nodot kādā no pagastu pārvaldes vai administratīvā centra lietvedēm. 

Mums ir svarīgs ikkatra novada iedzīvotāja viedoklis. Jūsu atbildes būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu Beverīnas novada sekmīgā un harmoniskā attīstībā!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša