DI projekts "Vidzeme iekļauj"

Saistītie raksti par DI projektu "Vidzeme iekļauj"

Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums
Vislielākais gandarījums - redzēt, ka bērns emocionāli uzplaukst
Iedzīvotājiem ērtāka komunikācija
Deinstitucionalizācijas horizonts. Vai sasniedzams?
Intervija ar mākslas terapeiti Lauru Danilāni, projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros
2018.gadā paveiktais projektā "Vidzeme iekļauj"

DI procesa sekmīgai īstenošanai nozīmīga arī darba devēju atvērtība

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

Kā panākt cilvēku ar psihiskiem traucējumiem integrāciju sabiedrībā?

Deinstitucionalizācija – kas tas ir un kādas pārmaiņas gaidāmas Latvijā?
Apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam

Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte), pieteikties bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās

VPR deinstitucionalizācijas plāna publiskajā apspriedē diskutē par plānotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem

Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam pirmā redakcija

Vidzemes sociālo dienestu pārstāvji atzinīgi novērtē citu reģionu pieredzi deinstitucionalizācijas procesu īstenošanā

Par projektu "Vidzeme iekļauj"
Vidzemes plānošanas reģionā reģistrēts pirmais atelpas brīža pakalpojums

Informācija vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti! Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros Beverīnas novadā deklarētiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Par piedāvāties pakalpojumiem lasi pielikumā.