Komunistiskā genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis - ATCELTS

PASĀKUMS TIEK ATCELTS (informācija publicēta - 13.03.2020.)

GenocidaPieminai 25mar2020 Trikata