Lāčplēša diena Beverīnas novadā

FOTOGRĀFIJU AUTORE: SANTA PAEGLE UN AGIJA ROĶE

FOTOGRĀFIJU AUTORE: SARMĪTE KANAŠNIECE