Par domes priekšsēdētāju ievēlēts deputāts Jānis Fūrmanis

Video - https://www.youtube.com/watch?v=UtNyTt5pLqg

ievelets domes prieksed video