FOTO: AMANDA PAEGLE

Vingrošana SĒDOŠA DARBA veicējiem, Trikātā

Sedosamdarbam vingr Trikata22okt2019