Muzikāli literārs vēstījums “Iznes mani cauri mūžiem”

FOTOGRĀFIJU AUTORE: SARMĪTE KANAŠNIECE