Niedru svētki Trikātā

FOTO: BEVERĪNAS NOVADA PAŠVADLĪBAS FOTOARHĪVS