Lāčplēša diena Beverīnas novadā

FOTOGRĀFIJU AUTORE: MARIJA MELNGĀRŠA

STĒLU ATKLĀŠANAS KAUGURU KAPOS

FOTOGRĀFIJU AUTORE: SARMĪTE KANAŠNIECE

LĀPU GĀJIENS PAR GODU LĀČPLĒŠA DIENAI, TRIKĀTĀ